Jó nekünk itt lenni – Orgonaszentelés Zalánban

A zaláni református templom építésének 700. évfordulója és a reformáció alkalmából ünnepi istentisztelet keretében szentelték fel a 187 éves felújított orgonát.

Jó nekünk itt lenni - Orgonaszentelés Zalánban

Szeressétek ezt a templomot

Az egyháznak a Jézus a fundámentoma/A szent Ígére épült fel lelki temploma – énekelte a helyiekből és elszármazottakból, valamint a vendégekből álló gyülekezet október 27-én. Az eseményen a Zalánból elszárazott Sándor Zoltán, a tabi testvérgyülekezet református lelkipásztora hirdetett igét. „A 700 éves templomunk népének felragyog szívében a hála és öröm, itthon vagyunk. Ezen a szószéken itthon állok, közöttetek, akik között nevelkedtem, bennem is ugyanaz az öröm van, ami a tanítványokban. Elhívott tanítványként állok itt ez idős, öreg szószéken és hirdetem az életnek hangját. Ebben az ősi hajlékban hétszáz évre emlékezünk vissza. Nép vagyunk, gyökereink vannak, hitvallásunk van, álmaink reménységünk és céljaink vannak. Milyen boldog az a család, az a közösség, ahol nem a harag szólama cseng, nem az irigység támad a szívbe, hanem a Krisztus szavának alázatos dallama lelki táncra biztatja a népet. Ezért volt maradásunk, kitartásunk és örömünk ma is” – fogalmazott. Az igében Jézus szól, s ahol Ő megszólal, ott boldogság van. Öröm van a tanítványok szívében, amikor elhívja őket. A tizenkettőből hármat választ ki. Isten népekből népet választ ki. A magyar népet is így választotta ki küzdelemre, imádságra, kitartásra, így választott ki bennünket a szolgálatra itt a Kárpát-medencében. Krisztus szolgálatra hív el, hogy széppé tegyük életünket. Zalánnak a fénye ez a templom, ez az orgona, amelyet felújítattunk. Ebben a templomban fény van. Jó nekünk itt lenni és együtt imádkozni. A reformáció üzenete az, hogy a völgybe lehet erőnk, hogy nem vagyunk egyedül a szolgálatban, az imádságban, a küzdelemben, mert velünk van Isten.  Szeressétek ezt a templomot, ezt a közösséget.

Jó nekünk itt lenni - Orgonaszentelés Zalánban

Közösségi összefogással szólalt meg a hangszerek királynője

Az igehirdetést követően Szász István helyi lelkész mondott köszönetet mindazoknak, akik az orgonafeljavításhoz hozzájárultak. Példaértékű közösségi összefogás volt tapasztalható a hívek, a nőszövetség, a helyi és oltmenti gyülekezetek presbitériumai, valamint vállalkozók, a helyi önkormányzat, a testvértelepülés és gyülekezet részéről úgy a templom, mint az orgona felújítását illetően. Egy kis kápolna állt egykor a templom helyén, ennek építését 1319-re datálják. Az Illyefalván székelő pálos rendi szerzetesek jártak ide valószínű istentiszteletet tartani. A mai templomhajót 1825-ben építik, bővítik, mivel szükség volt egy nagyobb templomra. Orbán Balázs így ír az eseményről: „E templom az újabb időkben egészen át lett idomítva, a régi falnak csak egy része (az északi fal a szószékig és a nyugati fal egy része), mely A és B betűkkel van jelölve, maradt meg, e falról a szószék felé ez van írva: ’Az A-tól kezdve B-ig épült 1319-ben, a többi része négy esztendők alatt Isten segedelméből végeztetett be 1825-ben.’ Szász István lelkipásztor kiemelte, több ezer igehirdetés zajlott a 700 éves templomban. Ezek eredménye, hogy itt vagyunk ma is, hiszen épülünk nemzedékről-nemzedékre. A hosszú évszázadok alatt bizonyára nagyon sok könny és öröm volt ebben a templomban, itt imádkozott és gyarapodott lelkiekben a közösség. Az Úr segített el minket egészen idáig.

Metzker Pál és Péter hangszerkészítők hét hónap alatt újították fel az elévült szerkezetű, 1832-ben épült orgonát, mely Schneider Péter német származású hangszerkésztő munkáját dicséri. Metzker Pál számos érdekességet mesélt a jelenlevőknek a hat regiszteres, ötszáz sípot tartalmazó orgonáról. A hangszerek királynője többek között tud fuvolát, vonós hangszereket utánozni, halkan és hangosan játszani – fogalmazott.

Jó nekünk itt lenni - Orgonaszentelés Zalánban

Zaláné volt a legelső falutörvénykönyv

Fodor István, Sepsibodok polgármestere Imreh István történész, Törvény és rend a székely faluközösségben című kiadványára hivatkozva elmondta, van, amire büszkék legyünk, hiszen Zaláné volt a legelső falutörvénykönyv, amelyet 1581-ben, „pünkösd nap után való kedden”, vagyis május 16-án adtak ki. Ennek apropóján jövő évben törvénykönyvet ábrázoló emlékművet állítanak a falu központjába. Az elöljáró beszédében ismertette az évszázadokkal ezelőtt papírra vetett szokásjogi normákat, a Zalánban megszavazott falutörvényt. „… jelen kellett lennie a törvények írásba foglalásának szertartásán a falu minden lakójának, vagyis minden osztály, réteg képviselőjének. A törvényhozók rendszerint valamelyik tekintélyes nemes, ritkábban lófő vagy a bíró házánál gyülekeztek össze. (…) A zalániak 1966-ban jelzik is, hogy a kúria előtt, a templom terén sereglett egybe a nép: „midőn vonulnánk nemes Sepsiszékben Zalánban nemzetes Séra István uram házánál, jelen lévén müelőttünk – írják – elsőben is az templum előtt az egész falu…”

Az esemény végén a hívek csodálatos orgona és szimfonikus koncertet hallgathattak meg a templomban. A rendezvényt Orosz Irma és Izabella, valamint Magyarosi Para Imola színművésznő szavalata színesítette. Az úrvacsorai ágendát Sándor Zsuzsa lelkipásztor végezte.

 

Deák Marika