Jézus Krisztus átokká lett értünk – hangszertábor Magyarbikalon

Öt napos hangszertábort szervezett július 13-17. között Szabó Mihály magyarbikali lelkipásztor, aki 4 éve foglalkozik a magyarbikali és a környékbeli fiatalokkal. A hangszeroktatás egyik látványos eredménye egy zenekar, amelynek több fellépése is volt kisebb-nagyobb rendezvényeken. A hangszertábor zárónapján ünnepi istentiszteletet tartottak, amelyen Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke szolgált, utána pedig koncert keretében mutatták meg a fiatalok, hogy mit tanultak a közel egy hetes tábor alatt. 

Jézus Krisztus átokká lett értünk – hangszertábor Magyarbikalon

Kató Béla püspök igehirdetésében hangsúlyozta, hogy egyre ritkább alkalom, amikor szülők és gyerekek együtt vannak Isten színe előtt, ezért is ünnepi ez az alkalom. Igehirdetésének alapjául azt az igét választotta, amelyben fiatalok csapatba verődve csúfolták Elizeust, Isten emberét. A püspök szerint nehezen érthető és magyarázható az igerész, de több, a mai helyzetre is alkalmazható részt emelt ki. Elmondta, hogy ma is sokan csúfolják egymást, Kalotaszegen pedig jellemző is, hogy sokaknak más neve van, hozzáillesztik a névhez a gúnynevet is. Az igében szereplő fiúk egy idősebb embert gúnyoltak kopaszsága miatt, holott tudták róla, hogy Isten embere. Az ókorban a kopaszságot megvetették, gúny tárgyává vált az illető. Augustinus egyházatya erről az igéről azt írta, hogy a gyermekek a szülők tudtával tették mindezt. Kató Béla szerint ma is gyakran történik meg, hogy a szülők olyat tanítanak a gyerekeknek, amit ők maguk nem mondanának ki. Ennek kapcsán azt kell megkérdeznünk magunktól, hogy tudunk-e vigyázni a gyermekeinkre? A püspök szerint ugyanakkor Elizeus, azon túl, hogy őt mennyire bántották, úgy érzi, hogy az Isten emberét, rajta keresztül pedig az Istent bántották, Istennel szemben voltak tiszteletlenek a gyerekek. 

Jézus Krisztus átokká lett értünk – hangszertábor Magyarbikalon

„Rettenetes, hogy az Istent, akitől az életet kapjuk, sokszor káromoljuk. Elizeus megátkozta a gyermekeket. Az átok az Ószövetségben sok helyen jelenik meg. Az átoknak következményei voltak, sokszor halállal ért véget. Mi azonban az Újszövetség népe vagyunk, Jézus Krisztus átokká lett értünk, többé nem fog rajtunk az átok, az Ószövetségben elkövetett tettek ma már nem érvényesek.” – mondta a püspök, aki azt is elmondta, hogy a történet végén két medve tépett szét 42 gyermeket. Elizeus nem ezt kérte, ő csak átkot mondott, ez volt a következménye. Kató Béla két ilyen „medvét” emelt ki igehirdetésében, szerinte az internet és a drog szedi ma áldozatait. Ha nem gondoskodunk a gyermekeinkről, akkor azokat veszítjük el, akiket a legjobban szeretünk. Ez a hét azonban azt bizonyítja, hogy foglalkozni akarunk a gyermekeinkkel, gondoskodni akarunk róluk. A püspök szerint hálát kell adni, hogy van egyházunk, van Istenünk, akit tisztelünk, van Jézusunk, aki megváltott, az átkot levette rólunk, és bármilyen helyzetbe kerülünk, mindig az Ő tulajdona vagyunk. 

Jézus Krisztus átokká lett értünk – hangszertábor Magyarbikalon

Vincze Minya István, a Kalotaszegi Református Egyházmegye esperese köszöntőjében a támogatók nagylelkűségét emelte ki, külön kiemelte Bánffyhunyad polgármesterének támogatását, aki anyagilag is támogatta a tábort és a szervező egyházközséget. 

Jézus Krisztus átokká lett értünk – hangszertábor Magyarbikalon

Szabó Mihály lelkipásztor elsősorban a gyerekeknek köszönte meg a hetet. Elmondta, hogy 9 településről 32 gyermek vett részt a táborban, 6-17 év közöttiek. Megköszönte ugyanakkor a gyülekezet asszonyainak a segítségét, akik az ételről gondoskodtak. A lelkipásztor is megköszönte Bánffyhunyad polgármesterének a támogatását, aki nem csak ezt a tábort támogatta anyagilag, hanem minden évben jelentős összeggel járul hozzá az egyházközség tevékenységeihez. Szabó Mihály ugyanakkor a tábor oktatóinak a segítségét is megköszönte, az öt nap alatt Jakab Csaba sepsiillyefalvi kántor, Ciudin Ovidiu, Vincze Csongor újtordai lelkipásztor és Mezei Tünde mérai kántornő foglalkoztak a fiatalokkal. Külön megköszönte ugyanakkor a szülők hozzáállását, elmondása szerint a négy éve zajló zeneoktatást a szülők anyagilag is támogatják, ebből az összegből tudják az egyre népesebb zenekar felszerelését karban tartani, megvásárolni. 

Jézus Krisztus átokká lett értünk – hangszertábor Magyarbikalon

Az ünnepi istentisztelet után a magyarbikali kultúrotthonban tartottak koncertet a fiatalok, külön mutatták be tudásukat a fúvósok, a billentyűsok, a húros hangszeren játszók, a népdalénekesek, majd közösen játszottak el egyházi és világi dalokat. Jakab Csaba oktató elmondta, hogy a koncerten a fiatalok olyan darabokat adtak elő, amelyeket előzőleg nem ismertek. A koncert után az előadásra érkezett szülők, gyerekek és meghívott vendégek közösen ebédeltek, így zárták együtt a tábort. 

Jézus Krisztus átokká lett értünk – hangszertábor Magyarbikalon

Fotó és szöveg: Kiss Gábor