Istenünk nevéről emlékezünk meg – mozgalmas évet zárnak az esztényi fiatalok

Véget ért az Esztényi Református Egyházközség ifjúsági és gyerekprogramjainak sorozata a 2021-ben. A szórványegyházközségben az év folyamán időszakosan, több alkalomra elosztva különféle vallásos és közösségépítő programokat szerveztünk a nagylelkű támogatóknak köszönhetően.

Sok színes alkotást készítettek idén a gyerekek.

A közösségi alkalmainkon a gyülekezet ifjúsága volt a célcsoport, akiket Esztényből, Alsótőkről és Felsőtőkről gyűjtöttünk össze. A célkitűzésünk az volt, hogy hitben, keresztyén és nemzeti identitásban, közösségi összetartozásban együtt fejlődjünk, ugyanakkor egyházunk belmissziói feladatait teljesítsük. Mindezek mellett a programok során a résztvevőknek lehetőségük nyílt arra, hogy a Megváltó elhívottjaiként a keresztyén értékeket önmagukban tudatosítsák, elmélyítsék, hogy a további életükben erőforrásul szolgálhassanak.

„Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak.” Ki is próbálhatták az igében olvasottakat.

Ebben a sok szempontból hátrányos helyzetű szamosháti régióban az ifjúság szívesen vett részt a nekik szóló programokon a bennük lévő kíváncsiságnak, nyíltságnak, fejlődési készségnek köszönhetően. A programmal való könnyebb azonosulás érdekében az ifjak életében megszokott témakört jártunk körül, az állattartással kapcsolatos bibliai történeteket választottunk, kiemelten a lovas-szamaras történetek voltak terítéken.

Lelki táplálék és fizikai kihívások szórakoztatták a vallásórásokat.

Figyelembe véve, hogy a mai generáció más, mint a korábbiak, drámapedagógiai módszereket felhasználva tartottuk a vallásórákat. A bibliai témáknak megfelelően szerepjátékokon és különböző játékos feladatokon keresztül tanultuk meg a bibliai történeteket, aranymondásokat. A 127. zsoltár 4. verse alapján – „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak” – tartott vallásóra után hagyományőrző íjászbemutatóval és íjászgyakorlattal éltük át a bibliai mondanivalót, sarkallva magunkat, hogy Isten kezében éljünk hasznos, célszerű életet.

A nagyobbak saját Bibliával érkeztek az alkalmakra.

A Bálám, majd Jónás történetének elmesélése és eljátszása emlékeztetett az Isten iránti engedelmességre, állhatatosságra. A hosszúra nyúlt vallásórák után szeretetvendégséggel örvendeztettük meg a kiéhezett ifjúságot. A nyári programunk része volt a Beszterce megyében tett kirándulásunk, amelynek során ellátogattunk a Bethlen melletti állami méntelepre, ahol kedves idegenvezetés mellett megcsodálhattuk a nemesvérű lipicai lovak szépségét, egyúttal a helyszínen tartott áhítaton megtanultuk kívülről a 20. zsoltár 8. versét: „Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak, mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg.” A lovas ismereteink bővítése után Besztercére utaztunk, hogy ott egy kiadós ebéddel csillapítsuk éhségünket. A parkban lévő aranyhalak és a város megnézése után utolsó állomásként a fügei strandra siettünk a nyári meleget ellensúlyozni a hűsítő vízben.

Minden vallásórás lerajzolta a templomot, és igét választott hozzá.

Az utolsó vallásórán a gyermekek lelkesen énekelték, hogy az Úr csodásan működik, majd lerajzolták szülőfalujuk templomát, megható gondossággal végezték el a feladatot. Az év folyamán lezajlott programsorozat megmutatta, hogy van még keresztyén református élet a szamosháti dombok között, és ha fogyatkozva is, de még lesz, aki az Urat megismerje és magasztalja.

A kézműves feladatokon is ügyeskedtek a gyerekek.

A programok megvalósulását támogatta a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, dr. Kocsis András, a Dési Református Egyházmegye főgondnoka, a Kérői Református Egyházközség, valamint a gyülekezet tagjai. Köszönjük mindnyájuknak az áldozatos segítséget.