Istennel bármit, nélküle semmit – megújult Sztána református temploma

Teljes egészében megújult Sztána református temploma a magyar kormány és az Erdélyi Református Egyházkerület segítségével. A 11. században épült, azóta több átalakításon átesett templom új kinézetéért szeptember 24-én adott hálát a népviseletben pompázó gyülekezet. 

A hálaadó istentiszteleten Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke a Zsolt 11, 1-4 versei alapján hirdette Isten igéjét. A felolvasott hagyatékban a zsoltáros az alapok lerombolásáról beszél, arra figyelmeztet, a romlás felülről lefelé halad, az alapokat is eléri. Ha az emberi társadalmat egy épülethez hasonlítjuk, megállapíthatjuk, annak alappillére, a család sincs biztonságban, az is megrongálódhat. Ha az alapokat lerombolják, mit tehet az igaz, keresztény ember? Egy hang azt súgja, könnyebb a bajt hátrahagyni, elmenekülni. Egy másik azonban arra buzdít, ragaszkodj a fundamentális igazságokhoz, ne hagyd magad mögött azokat, harcolj értük. A Krisztusban hívő ember ugyanis az alapok megrongálásakor az azokat tartó város irányába, felfelé tekint. Nekünk, akik Isten oltalmában élünk, nem kell menekülnünk, nem is kell újraépítenünk, csak csendes segédmunkásoknak kell lennünk – hangsúlyozta a püspök. Az Úr ugyanis nem rendkívüli dolgokat vár, csupán igaz tetteket, becsületes magatartást és kitartást. Semmi különlegest nem kell tennünk tehát, csak követni azt, amit a sztánai emberek évszázadokon át tettek – Istennel bármit, nélküle semmit.  

A felújítás során a régi templom alapjai alatt egy római kori villa alapjai is előkerültek. 📸 Kiss Gábor

Az igehirdetést követően Bálint Zoltán, a Kalotaszegi Református Egyházmegye főjegyzője a Zsolt 118, 23 versét olvasta: „Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt!” Meghatódva tett bizonyságot arról, hogy jó erőt meríteni ott, ahol őseink egykor imádkoztak, hálát adtak. Ez, amit az Úr adott, meghatározza jelenünket, de a jövőnket is – tette hozzá. 

A hálaadásra a kis település ünneplőbe öltözött. 📸 Kiss Gábor

„Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta” – Papp Hunor Zsolt sztánai református lelkipásztor a Zsolt 121, 1-2 verseivel köszöntött az ünneplőket. A püspökhöz külön szólva kijelentette, erejét az évek során tőle merítette, mint fogalmazott, ahol felülről segítség van, ott lehet alkotni. A lelkipásztor két levelet olvasott fel, Kövér László, az országgyűlés elnökének, illetve Ágoston-Palkó Attila, a Las Vegas-i református egyházközség lelkipásztorának köszöntő szavait adva át. Ezután Sztána történetét mutatta be: a vetítőn a település 24 évvel ezelőtti temploma jelent meg, amelyen már akkor elvégeztek bizonyos javításokat, a magyar kormány segítségével végzett felújítással pedig sikerült a templom értékeit teljesen megőrizni. A padlózat alatt talált csontok, maradványok arra engedtek következtetni, hogy a templom már a 11. században létezett – ismertette a lelkipásztor, a szentély alatt pedig egy római kori épület maradványait is megtalálták. Köszönetét fejezte ki, amiért a templom nagy felújítása mellett, adományok segítségével, az orgona és szószékkorona is megújulhatott. 

Adományokból újult meg a templom szószékkoronája, ugyancsak adományokból fogják felújítani majd a kazettás mennyezetet. 📸 Kiss Gábor

Rácz József tolnai esperes, dunaszentgyörgyi lelkipásztor a testvérgyülekezet nevében szólt az egybegyűltekhez: „A muzsika és a zene innovatív tradíció. Ez az egyházra is igaz.” A lelkipásztor ezt az innovációt, megújulást, Isten gazdag áldását kívánta a szívekbe, a lelkekbe. Gondolatait Pál apostol szavaival fejezte be: „Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust.” 

A hálaadó istentiszteletre megtelt a kis közösség temploma. 📸 Kiss Gábor

Ambrus Attila, az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoka Makovecz Imre szavaival kezdte ünnepi beszédét: „A templom alapgondolata, hogy olyannak kell lennie, mintha az alja a földből nőne ki, a teteje pedig az égből ereszkedne alá.” Minden felújítás azt üzeni, ha elkészíted a lelkedet és igénybe veszed Krisztus szolgálatát, Isten szeretete és dicsősége betölti az életed. Csak tartsd tisztán azt a helyet, ami az Ő helye – tette hozzá a főgondnok.   

Póka András György, a Kalotaszegi Református Egyházmegye főgondnoka kifejezte, ebben a világban Isten irgalma és szeretete egy stabil pont, amire építeni lehet. Nyomatékosította, ha ezt szem előtt tartjuk, és Jézus Krisztust első helyre tesszük, a problémák saját helyükre kerülnek és megoldódnak. 

Az ünnepen a dunaszentgyörgyi testvérgyülekezet is részt vett, énekekkel járultak hozzá a hálaadó istentisztelethez. 📸 Kiss Gábor

Végezetül Bálint Ferenc  farnasi lelkipásztor Sztána szülöttjeként háláját fejezte ki, felidézve sztánai emlékeit, köszönetet mondva minden segítségért, amelyet munkájában valaha kapott.  

Az ünnep istentiszteletet Gheorghe Tamás és Kozma Erzsébet versei színesítették, majd a helyi kórus éneke, illetve Kostyák Előd és családja hangszeres előadása zárta.