Isten szolgálatába állították a hatodéves teológusokat

Ünnepélyes fogadalomtétellel adták át az egyház szolgálatába a hatodéves teológia hallgatókat. 2023-ban húsz ifjú zárta le teológiai tanulmányait, kibocsátó ünnepségükre a Kolozsvári Protestáns Teológia Intézet dísztermében gyűltek össze június 25-én.

📷 Bethlendi Tamás www.facebook.com/bitsphoto/

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke a Gal 1, 10 verse alapján köszöntötte a végzős teológusokat és hozzátartozóikat. Ki a lelkipásztor? – tette fel a kérdést. Az idők során nevezték őket már prédikátoroknak, lelkészeknek, sáfároknak, mostanában pedig gyülekezet-vezetőnek is. Az ige szava alapján a szolga kifejezés illene a legjobban az útjukra engedett végzősökre, hiszen ennek nevezi magát az apostol is. Krisztus szolgájának, aki tartozik valakihez és tartozik valakinek. De vajon az embereknek vagy Istennek kell elsősorban engednie? Kinek kell tetszenie? „Tetszeni kell a principálisnak, a gondnoknak, a presbitereknek, a vallásórásoknak, de a polgármesternek, a postásnak, a boltosnak, sőt, olykor még a püspöknek is. Azért, hogy az emberek értsék és érezzék, hogy szeretjük őket.” – sorolta a püspök. Hozzátette, „ha még embereknek igyekeznénk tetszeni, Krisztus szolgája nem volnánk.” A „még” szóval pedig magyarázatot adott: ez a szó felnyitja az Isteni erőt, arra figyelmeztet, hogy Isten a múlandónak való tetszésből mentett ki az örökkévaló felé. Azaz arra figyelmeztette szolgáit, hogy „ha csak” az embernek akarnának tetszeni, nem lennének Krisztus követői. „Ne akarjatok másnak tetszeni, csak annak, aki drága vérért váltott meg bennünket. Ne akarjatok másnak dicsőséget adni, csak Krisztusnak, aki szeretettel vár benneteket, bennünket Isten országában!” – engedte útjukra a püspök a ballagó teológusokat.  

Kató Béla püspök igehirdetésében azt kérte a végzős diákoktól, hogy egyedül Istennek akarjanak megfelelni a szolgálatban. 📷Bethlendi Tamás www.facebook.com/bitsphoto/

Az istentisztelet folytatásaként a hatodéves hallgatók kibocsátása és ünnepélyes fogadalomtétele következett, amelyet Gáll Sándor kancellár vezetett le. 12 Erdélyi Református Egyházkerülethez és 8 Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez tartozó ifjú zárta le teológiai tanulmányait és tett sikeres magiszteri záróvizsgát.  „Legyetek bátrak és erősek, Isten igéje ne távozzon el a szátokból, hanem gondolkodjatok arról éjjel és nappal, őrizzétek meg azt és cselekedjetek az ő rendelkezései szerint. Kérünk titeket, hogy teológus lélekkel járjatok a szolgálat útján!” – búcsúztatta a diákokat Balogh Csaba rektor-helyettes.  

12 erdélyi diák kezdi meg ősztől segédlelkészi szolgálatát. 📷Bethlendi Tamás www.facebook.com/bitsphoto/

Torkos Ákos végzős hallgató az évfolyam vezérigéjével szólt társaihoz és az egybegyűltekhez: „Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával.” A reformáció emlékévét felidézve megjegyezte, ők, akik ma fogadalmat tettek, éppen abban az évben indultak el útjukon azzal a céllal, hogy valamit hozzátegyenek ahhoz az 500 évhez. Erre az útra pedig Isten vezette el őket, mint ahogyan eljegyezte mindnyájukat magának örökre. Mindezt úgy, hogy közben vezette őket, fogta a kezüket és szeretetével takarta be őket. Az otthon melegét felidézve köszönetet mondott mindazoknak, akik támaszt nyújtottak az elmúlt hat év során, – legyen szó családról, barátokról vagy éppen az oktatókról – kiegészítve, ez idő alatt a templom is otthonukká vált, hiszen ott körülvette őket a szeretet. Végül diáktársaitól búcsút véve hozzátette: „Vigyázzatok egymásra és néha-néha gondoljatok ránk is, mert mi is azt tesszük.” 

Torkos Ákos végzős hallgató búcsúzott a hatodévesek nevében. 📷Bethlendi Tamás www.facebook.com/bitsphoto/

 

Az ünnepély végén Kató Béla püspök ajándékkal kedveskedett a végzős teológusoknak: Mátyus Ilona kibédi nyugalmazott tanítónő Reményik Sándor Verbum caro factum est című versét szavalta el.