Isten nem hiába teremtett!

Mészáros János Elek bizonyságtétele Gyaluban

 

2016. február 21-én, vasárnap délután Isten kegyelméből rendhagyó istentiszteletre került sor a gyalui református gyülekezetben, amelyre szép számban jelentek meg helybeliek és környékbeliek egyaránt. Az istentisztelet keretén belül meghívott vendégünk, Mészáros János Elek magyarországi énekes koncertezett és tett tanúbizonyságot.

Isten nem hiába teremtett!

Gyülekezetünk lelkésze, Nyeste László Csaba rövid áhítata után az általa megtanított két  meglepetés-éneket adták elő gyülekezetünk gyermekei, majd ezt követte a vendégművész előadása. Az előadás első percétől az utolsóig nagyon megható volt, de még mielőtt megpróbálnám felvázolni annak fontosabb momentumait, röviden bemutatnám Mészáros János Eleket.

Isten nem hiába teremtett!

Mészáros János Elek magyarországi előadóművész és énekes. Elmondása szerint „amióta az eszét tudja“, mindig nagyon szeretett énekelni, de 2012 óta hívatásszerűen is gyümölcsözteti ezen tálentumát, ugyanis Mészáros János Elekről ha addig nem, de 2012 óta biztosan hallottunk, mégpedig a magyarországi Csillag születik tehetségkutató verseny révén, ahol ő nyerte el az első díjat. Azóta nemcsak Magyaroszágon, hanem szerte a Kárpát-medencében, és külföldön is koncertezik, legfőképpen ilyen jellegű, templomi koncerteket tart. Rendkívüli tehetsége mellett erős Istenbe vetett hittel is rendelkezik, ezt gyakorolva, saját gyülekezetében presbiterként is szolgál. Szilárd meggyőződése, hogy Isten nem hiába teremtett, és semmi sem történik véletlenül, hanem csakis isteni gondviselés és kegyelem által.

Az előadás sokrétű volt, ugyanis nemcsak énekeket hallhattunk, hanem nagyon szép verseket és összekötő beszédet, amelyben legfőképpen saját életét vázolta fel. Hallhattunk templomi dicséreteket, például református énekeskönyvünk 339. énekét: ”Lelki próbáimban, Jézus, légy velem“, hallhattunk Bánk Bán opera-részletet: „Hazám, hazám“, és több hazafias, illetve szerelemről szóló éneket, de hallhattuk saját versét is: “Ha van mit mondanod…”, és más költők verseit is, például Túrmezei Erzsébet verseket. A közel másfél órás koncert után lehetőség adódott CD vásárlásra, rövid szeretetvendégségre is sor került, ahol kalácsot kínáltak gyülekezetünk nőszövetségi tagjai, majd az ünnepi vacsora következett, mely alkalomra a vendég művész, lelkészünk és családja, valamint a presbiterek házastársukkal együtt voltak hivatalosak. A finom töltöttkáposzta, a jó beszélgetések, Mészáros János viccáradata és a közös éneklés gyönyörűvé varázsolta a vasárnap estét.

Véleményem szerint a gyalui gyülekezet feledhetetlen és felemelő élményben részesült. Mindenki, aki eljött, magával vihette szívében a gyönyörű tiszta hangokat, és az értékes üzenetet, hogy “Isten nem hiába teremtett”!!!

 

Török Zsuzsánna, gyalui presbiter