Isten markából nő ki a jövő – megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet (ERLÉSZ) munkálatai október 15-én, Szovátán. 14 órától dr. Kozma Zsolt nyugalmazott teológiai tanár tartott áhítatot, majd Beke Boróka lelkészértekezleti elnök köszöntötte az egybegyűlteket. 

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Először szembesülünk ezen a lelkészértekezleten a választott tisztségviselőkkel – mondta az Erdélyi Református Lelkészértekezleti Szövetség 2013. október 15-i ülésének bevezető áhítatában dr. Kozma Zsolt nyugalmazott teológiai tanár. Kozma Zsolt az Ézsaiás könyve alapján elmondta, a történelem a múlt, felvetődik a kérdés, hogy kell-e emlékezni a régire, vagy sem? Az új fordításban az ige azt mondja, ne emlegessétek a múltat, míg a Károli fordítás úgy írja, hogy ne emlékezzetek. A ne emlékezzetek nem azt jelenti, hogy felejtsük el, emlékezzünk arra, ami a közelmúlt, vagy a történelmi múlt, de ne siránkozzunk, és ne is dicsőítsük a múltat. Emlékeznünk kell arról, hogy volt Egyiptomunk és Babilonunk, volt rekatolizáció és volt önkényuralom. Az igében nincs szó Izrael bűneiről, holott bűneik voltak, ez biztos, nekünk is vannak.

A jövőt, az újat Kozma Zsolt úgy jelölte meg, mint prófécia. Ézsaiás olyan korban szólal meg, amikor Isten népe elvesztette azt az öntudatát, amelyet csak a választottsága adhatott és adott. Ekkor szólal meg a prófécia, hogy van jövő. Gondoljatok merészet és újat, ezt akarja Isten. Kozma Zsolt szerint vannak kérdéseink, hogy mit tegyünk, elég, ha van egyházgazdasági terv, jó-e, ha az igehirdetés van a szolgált középpontjában? Az ige üzenetének bevezetőmondata kétszer is elhangzik: Én vagyok az Úr, a te Istened! Én vagyok a történelem. Isten történelme a jövő tanítómestere. Isten nem csak teremti a történelmet, hanem velünk éli meg azt. Annyira vállalt minket, hogy a keresztfáig vállalta ezt, az egyház sorsát. Nem ezüstön és aranyon, hanem drága véren váltott meg minket.  

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Amikor a tisztségviselőket megválasztották, elhangzott részükről a kérés, hogy bízzanak bennük, adják meg a bizalmat. Nekünk is szükségünk van arra, hogy bízzuk bennük. De ha nem is tesszük, van egy többlet, a hit, ami nem csak szívbéli bizodalom, hanem biztos ismeret. A jövő Isten markából nő ki. Isten azt mondja: markaimba metszettelek téged. Hogy mit várhatunk azoktól, akik most az egyházat vezetik, nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy ez a jövő is Isten markából nő ki – zárta az áhítatot dr. Kozma Zsolt. 

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 

Beke Boróka lelkészértekezleti elnök elmondta, hogy számukra is meglepetést jelentett, hogy annyian jelentkeztek az idei lelkészértekezletre. A bejelentkezések alapján közel 270 lelkipásztor van a találkozón. Beke Boróka szerint több pozitívuma is lehet a szovátai találkozónak: a lelkészértekezletben van egy többlet, itt élik azt át, hogy lelkészek, függetlenül a beosztásuktól, egyformán számítanak. Az értekezletnek egyenlő tagjai a segédlelkészek, beosztott lelkészek, gyakornok lelkészek, az intézményi lelkészek, igazgató tanácsnál dolgozó lelkészek, teológiai tanárok, gyülekezeti lelkészek. Ugyanakkor mind az Úr Jézus Krisztus szolgái, tehát szolgatársak. Annak ellenére, hogy ez a hivatásuk, ezzel elég keveset foglalkoznak. Ha a hivatástudatot nem tartják karban, akkor tönkre lehet menni, el lehet keseredni, ki lehet égni, a lelkészértekezlet pedig egy jó lehetőség arra, hogy felfrissüljenek. Beke Boróka elmondta, minél több javaslatot kell megfogalmazni, amely érinti a lelkészeket, hogy ezeket a lelkészértekezlet a döntéshozók elé tudja juttatni. 

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

A lelkészértekezleti elnök néhány eredményről is beszámolt, javaslatukra újból kibocsátják a lelkészi igazolványt, három egyházmegye már ezen a lelkészértekezleten megkapja ezeket. A lelkészértekezlet ugyanakkor felvállalta a mediációt, hamarosan beindul a mediátori szolgálat is. Egy másik javaslat, amelyet a lelkészértekezlet felkarolt, az a lelkésztovábbképzés újjászervezése, az Erdélyi Református Egyházkerület igazgatótanácsa a napokban fogja tárgyalni a Protestáns Teológiai Intézet, illetve a kér romániai egyházkerület által kidolgozott újjászervezési javaslatot, így minden valószínűség szerint 2014-től újból lesznek továbbképzések. Beke Boróka arról is beszámolt, hogy a kérdőívet, amelyben a lelkipásztorok saját magukról alkotott képét szeretnék körvonalazni, közel 280 lelkész töltötte ki.  

Az év legnagyobb feladata ennek a lelkészértekezletnek a megszervezése volt. Beke Boróka szerint sokszor kommunikációs problémák miatt nem lehet előrehaladni, de meg lehet tanulni megbeszélni a közös dolgokat. Az október 15-i délutánon éppen ezért kommunikációs műhelymunkán vesznek részt a lelkipásztorok, a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem két tanárának, Grezsa Ferencnek és Takács Péternek a vezetésével. 

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

19 órától Szász Tibor András fog áhítatot tartani, 19,30 perctől pedig erdélyi lelkipásztorok műalkotásaiból, fotóiból, grafikáiból nyílik kiállítás, amelyet Orth István grafikus, lelkipásztor nyit meg. 

 

Az eseményről készült képgalériánk az Erdélyi Református Egyházkerület facebook oldalán is megtekinthető.