Isten közelségében mindenki elfér

Megújult a fiatfalvi reformátusok és unitáriusok közös temploma

Fiatfalva egyedi hely Erdélyben, hiszen unitáriusok és reformátusok egy közös templomban tartják alkalmaikat. A két felekezet együttélése csodához hasonló, a templomban mindkét felekezetnek megvan a maga orgonája és úrasztala, amelyeket alkalomadtán közösen is használnak, ahogy történt ez szeptember 19-én is, amikor két orgonás koncerttel adtak hálát a templom megújulásáért. Az alkalmon a két felekezet vezetői és a közéleti vezetők is a békés együttélés példájának tekintették a fiatfalviak helyzetét.

A fiatfalvi reformátusok és unitáriusok közösen használják templomukat. 📸 Kiss Gábor

Kató Béla püspök igehirdetésében a Példabeszédek könyve 17. részének 17. verse alapján arról beszélt, hogy nagy kísértés, hogy megszűnjünk egymás barátai lenni, holott a lelki kiüresedésben vergődő ember éppen erre vár. A püspök szerint az igazi barátság az Örökkévalóra néz, hiszen aki igaz testvérré formálódik, az a nyomorúságban és az örömben is testvér marad. Ilyen testvériség példája a fiatfalvi templomszentelés, ahol nemcsak a templom született újjá, hanem a hívek is a testvériségben. Erről az 1Kor 12. részében olvashatunk, ahol Pál apostol Jézus Krisztus testét nevezi meg kapocsként. Az egyház abban különbözik minden más közösségtől, hogy Isten akarata szerint működik, aki nem köti feltételekhez az irántunk tanúsított szeretetét. Kató Béla igehirdetésében hangsúlyozta, hogy az elvégzett munkálatokkal nem szabad dicsekedni, hiszen mindenért, ami a gyülekezetben, az egyház életében történt, Istené a dicsőség.

Kató Béla püspök: újjá kell születni a testvériségben. 📸 Kiss Gábor

Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház püspöke az 1Kir 8, Sámuel templomszentelő imádsága alapján elmondott ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a fiatfalvi reformátusok és unitáriusok vallási együttélése csoda. A püspök szerint a fiatfalvi ember identitásához hozzátartozik az Istennel való kapcsolat, amelyet felekezettől függetlenül egy templomban élhetnek meg. Egy olyan világban, ahol a keresztyén értékek ellen hadviselés folyik, Fiatfalva élő példa arra, hogy Isten közelségében mindenki elfér egymás mellett.

Szombatfalvi József, a Fiatfalvi Unitárius Egyházközség lelkipásztora köszöntőjében szintén az egyedi helyzetet emelte ki, amelyben az ökumené napi valóság, nem alkalomszerű találkozás.

Kovács István unitárius püspök: az identitás része az Istennel való kapcsolat. 📸 Kiss Gábor

Koncz Hunor-János, Székelykeresztúr polgármestere egy álom megvalósulásának nevezte az ünnepséget, amely bizonyítéka annak, hogy a térségnek van jövője. Megköszönte ugyanakkor a magyar kormány támogatását, amely amellett, hogy szinte teljes mértékben fedezte a templom felújítását, olyan nemzetpolitikát jelez, amely felelősséget képes és tud is vállalni minden magyarért. Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke beszédében hangsúlyozta, hogy a kis települések sokkal nagyobb megtartó erővel rendelkeznek, mint sok esetben a nagyvárosok. Fiatfalván két felekezet, mégis egy közösség ünnepel, egy erős nemzet tagjai, akik számíthatnak egymásra.

Két orgonás koncertet tartottak az ünnepségen. 📸 Kiss Gábor

Brendus Réka, Magyarország Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője szerint a templomok, közösségi házak, iskolák, óvodák, bölcsődék képezik közösségi életünk alapjait. Fiatfalván nem magát a templom épületét ünneplik, hanem az együvé tartozó, erős közösséget a maga egészében. A főosztályvezető Orbán Balázs egyik feljegyzésére hivatkozva fához hasonlította a közösséget, amelynek gyökere egy, a templom pedig maga talaj, amelyen keresztül a fa törzsét és ágait táplálni lehet. A templom közel hoz Istenhez és a közösséghez, ez a közelség pedig eggyé kovácsolhat bennünket.

Brendus Réka: A templom közel hoz Istenhez és a közösséghez, ez a közelség pedig eggyé kovácsolhat bennünket. 📸 Kiss Gábor

Kelemen Hunor, Románia miniszterelnök-helyettese, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke beszédében arról a jövőképről beszélt, amelyben a szülőföldön erős magyar közösség alakul ki. Ehhez szükség van iskolára, anyanyelvű oktatásra, munkahelyekre és a munkahelyek biztonságára, valamint a hitre, az ezt tápláló egyházakra és erős családokra, amelyek biztosítják a folytonosságot. A miniszterelnök-helyettes szerint az a közösség, amely templomot épít és felújít, intézményeket alapít, értékeit megőrizve a jövőre tervez.

Kelemen Hunor: az a közösség, amely templomot épít és felújít, intézményeket alapít, értékeit megőrizve a jövőre tervez. 📸 Kiss Gábor

Páll Attila Csaba fiatfalvi református lelkipásztor köszöntésében hangsúlyozta, hogy egyedül Istené a dicsőség mindenért, ami az elmúlt években történt. Felelevenítette azokat a lépéseket, amelyek a templom felújításához vezettek, megemlítve az egyházkerület szerepvállalását. A munkálatok elkezdéséhez, amelyeket Kibédi Ferenc és csapata végeztek el, másfél évet vártak az engedélyekre. Hangsúlyozta, hogy nem mindennapi, ami történt, hiszen nem csak egyszerűen jött a pénz, ezért is egyedül Istené a dicsőség.

A hálaadó istentiszteleten a fiatfalvi református kórus is szolgált. 📸 Kiss Gábor

Az ünnepségen a szavalatok mellett a fiatfalvi református kórus is színesebbé tette az alkalmat. Papp Zoltán orgonaépítő jóvoltából újult meg a gyülekezet két orgonája, az orgonaépítő két fia, Papp Attila és Papp Csongor mindkét orgonát megszólaltatta a hálaadó istentiszteleten. Az istentisztelet után a templomkertben Kató Béla református és Kovács István unitárius püspökök ültették el azt az fát, amely az alkalom emlékét fogja hirdetni a jövőben.

Két püspök ültette el az emlékfát a templom udvarán. 📸 Kiss Gábor