Isten igéje a lelki restaurátor – számos egyházi épület újult meg Marosvásárhelyen

Teljesen felújították Marosvásárhely 14. századi református Vártemplomát, valamint a Teleki-házat és Református Kántor-Tanítóképző Főiskola épületét. Isten segítségéért, áldásáért, a munkálatok sikeréért szombaton, október 22-én ünnepi istentiszteleten adtak hálát.

Az ünnepség keresztelővel kezdődött. 📸 Kiss Gábor

Marosvásárhely több jelentős egyházi épületét is felújították az elmúlt években a magyar kormány és az Erdélyi Református Egyházkerület támogatásával. A marosvásárhelyi egyházközségek kuratóriumot alkotva igyekszenek együtt dolgozni, ennek is köszönhető, hogy a gyülekezetek saját építkezései mellett kilenc jelentős épületet sikerült rendbe tenni – mondta el a szombati hálaadáson Henter György vártemplomi lelkipásztor. Az impozáns Vártemplom mellett megújult a régi parókia, vagyis a Református Kántor-Tanítóképző Főiskola épülete, a Marosi és Maros-Mezőségi Református Egyházmegye esperesei hivatalainak helyet adó Teleki-ház, a pici házként ismert kántori lakás, az egykori leányiskola, amely a Református Kollégium alsó tagozatának ad helyet, a Posta utca egykori IKE-ház (bábszínház), a Makariás-ház, valamint a református temetőhöz tartozó épületek.

Az ünnepségen huszárok vonultak be 14 történelmi magyar zászlóval a templomba. 📸 Kiss Gábor

Az istentisztelet keresztelővel kezdődött, Sütő Sára Jankát Kató Béla püspök keresztelte meg, majd Kolumbán Vilmos József püspökhelyettes a 2Krón 6,26–31 ige alapján szólt a gyülekezethez. A választott nép templomának és fogságának történetét idézte fel, majd rámutatott:

a lelki templom mindig a legnagyobb nehézségek, kilátástalanság idején épült fel, amikor a nép felismerte, hogy vissza kell térni Istenhez.

Izráel népe állandóságot kívánt, és mindig felépítette a templomot, miután az ellenség lerombolta azt. Ez nekünk is mutatja, hogy nincs olyan helyzet, amikor ne lehetne újrakezdeni. A választott nép számára a templom a megmaradás és önállóság szimbóluma lett – jelezte, hogy van, akihez segítségért fordulni. A mai nehéz időkben Isten oltalmat és világosságot ad, hogy tudjunk eligazodni, és hirdetni az állandóságot, kapaszkodót adni azoknak, akik tévelyegnek.

Az istentiszteleten a Musica Humana női kamarakórus szolgált. 📸 Kiss Gábor

Igehirdetés után Henter György, a Marosvásárhely I.–Vártemplomi Református Egyházközség lelkipásztora az 1Pt 2,5 ver részletével köszöntötte az ünneplőket: „ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá.” Felidézte, hogy a Vártemplomhoz köthető az erdélyi református egyház 1559-es születése. Azóta a századok során minden nemzedék hozzátette a vívmányait, hitét, építő és megtartó alkotásait, és ezt követik a mai szolgálattevők is. Az elmúlt évtizedekben több egyházi ingatlan is megújult Marosvásárhelyen, az utóbbi évek pedig különösen nagy haladást tettek lehetővé. A munkálatok költségei meghaladták a 3 millió eurót, ebből 1 millió 300 ezer euró Magyarország kormánya és az Erdélyi Református Egyházkerület támogatásából származik, további jelentős rész a marosvásárhelyi református egyházközségek kuratóriumának bevételeiből, emellett a város önkormányzata, a román Vallásügyi Államtitkárság, a Marosi és Maros-Mezőségi Református Egyházmegye, vállalkozók és több mint 760 egyháztag adományai is hozzájárultak a felújításokhoz.

Kolumbán Vilmos József püspökhelyettes a 2Krón 6,26–31 ige alapján hirdette az igét. 📸 Kiss Gábor

Kató Béla püspök ünnepi beszédében felidézte, hogy 2020-ban Marosvásárhelyen tervezték megtartani a Magyar Református Egység Napját, amelyen száz felújított templomért adtak volna hálát. „A megvalósítások láttán megkísért a gondolat, hogy dicsfénnyel illessük a teljesítményeket, de nem dicsekedni gyűltünk össze. Arra kell figyelnünk, mit tett Isten” – jelentette ki a püspök. A Mt 6,13 verset, a Miatyánk záró sorait idézte, amely visszavezet a valóságba: „tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.” Kató Béla szerint büszke világban élünk, amikor mindent az egyéni sikerek mértékével mérünk. Ilyenkor különösen fontos tudatosítani, hogy egyedül Istené a dicsőség.

„Az elmúlt évek számos megvalósítása nem sikertörténet, hanem Isten dicsőségének megnyilvánulása,

hiszen különleges időket éltünk meg. Országszerte szinte minden településen történt valami, ami visszaadta reménységünket, hogy Isten nem feledkezett meg rólunk. Ezt csak hit által lehet felismerni” – hangzott el. A püspök hozzátette: a külső feltételek segítik hitünk megmaradását a kisebbségi sorsban, és megköszönte a magyar kormánynak a segítséget, valamint a több mint ötszáz lelkipásztornak, gyülekezeteknek, gondnokoknak, presbitereknek és kivitelezőknek a fáradhatatlan munkát. Hálát adott azért, hogy Isten elvégezte a munkáját, és mi eszközei lehettünk ebben.

Kató Béla szerint a kedvező külső feltételek segítik hitünk megmaradását a kisebbségi sorsban. 📸 Kiss Gábor

A köszöntők során Tóth László csíkszeredai főkonzul hangsúlyozta: a több száz templom és jelentős ingatlan felújításának támogatása állásfoglalás a magyar kormány részéről, hogy hisz az egyház megtartó erejében, és felelősséget visel a külhoni magyarokért. Nagy Éva, a Vallásügyi Államtitkárság tanácsosa szerint megmaradni és maradandót alkotni csak úgy lehet, ha megőrizzük értékeinket, a közösség pedig összetartóan őrzi hitét és anyanyelvét.

A Teleki-házban működik a Marosi és Maros-Mezőségi Református Egyházmegye esperesei hivatala. 📸 Kiss Gábor

Keresztes Géza műépítész a felújításról és kutatásokról elmondta: a falkutatók felszínre hozták a kváderes kiképzést, az északi falon előkerültek a Szent László-legenda falfestményei, a freskókat Kiss Lóránd vezetésével restaurálták, Nagy Benjámin vezetésével pedig a kőrészleteket is felújították. A templomban teljesen új a fűtés, villanyhálózat, minden felszerelés. Tervezőtársa Bakó Lóránd műépítész volt, a vártemplomban végzett munkálatok kivitelezői csapatát Kóré József, a parókia kivitelezését Demeter Zoltán vezette. A szakember köszönetet mondott a lelkipásztornak és presbitériumnak, akik végig követték a munkálatokat, és készenlétben álltak, ha szükség volt valamire.

A feltárásoknak köszönhetően a marosvásárhelyi Vártemplom is felkerült a Szent László-freskók térképére. 📸 Kiss Gábor

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere az ásatást vezető régészként is szólt az egybegyűltekhez. Régészként hangsúlyozta, hogy a múltnak közöttünk is élnie kell, ez pedig akkor lehetséges, ha megőrizzük és megújítjuk a ránk bízottakat. A sárospataki testvérgyülekezet részéről dr. Fodor Ferenc és dr. Nagy Sarolta lelkipásztorok, valamint dr. Mátyás Péter főgondnok vett részt az ünnepségen. Fodor Ferenc köszöntőjében elmondta: 2018 óta ápolják a testvérgyülekezeti kapcsolatot, amikor közösen emlékeztek arra, hogy a Sárospatakról elűzött Református Kollégium Marosvásárhelyen talált otthonra, létrehozva a Marosvásárhelyi Református Kollégiumot. Dr. Vass Levente egészségügyi államtitkár további együtt dolgozásra és összefogásra biztatta a gyülekezetet.

A város emblematikus épülete kívül-belül megújult. 📸 Kiss Gábor

Az ünnepségen huszárok vonultak be 14 magyar történelmi zászlóval a templomba. Ezekről Kali István beszélt, aki a Regeneráció Egyesület által pályázta meg a zászlók elkészítését. A Vártemplom jó helyszín a lobogók őrzésére, hiszen a magyar történelem számos fontos eseményre zajlott le az épületben. Az istentiszteleten a Musica Humana női kamarakórus szolgált. Az ünnepség után a Teleki-ház udvarára, majd a Református Kántor-Tanítóképző Főiskolához vonult a gyülekezet, ahol Kató Béla püspök kérte Isten áldását a közösségekre.