Isten garanciát vállal a nyájáért – Lelkészbeiktatás Mákófalván

Zsúfolásig telt a mákófalvi református templom június 14-én, vasárnap, Barabás Berta lelkipásztornő beiktatásán. A délután 3 órától kezdődő istentiszteleten Vincze-Minya István, a Kalotaszegi egyházmegye esperese hirdette az igét.

Isten garanciát vállal a nyájáért - Lelkészbeiktatás Mákófalván

Az esperes prédikációjában az őrálló feladatairól beszélt. Szerinte az őrálló feladata, hogy Istenre figyeljen. Ugyanakkor vigyáznia kell, hogy ne rabolják el a rá bízott értékeket. Az anyaszentegyház legnagyobb kincse a hit, amely megtart. Az esperes hangsúlyozta, hogy bár sokan azt mondják, hogy az idő mindent megold, nem az idő, hanem annak Ura az, aki képes csodákat tenni. Isten ugyanakkor nem csak őrállónak állít, hanem olyan útra indít, amelyen csak akkor lehet végigmenni, ha közben Istenre figyelünk. Kiemelte, hogy sok kapcsolatot a türelem hiánya tesz tönkre, hiszen ahol nincs türelem, ott előbb-utóbb a szeretet is eltűnik.

Isten garanciát vállal a nyájáért - Lelkészbeiktatás Mákófalván

Barabás Berta a jó gyülekezetről és a jó pásztorról beszélt igehirdetésében. Elmondta, hogy ha megkérdeznék a lelkipásztorokat, hogy milyen a jó gyülekezet, akkor valószínű változóak lennének a válaszok, de fordítva is érvényes, ugyanennyi válasz érkezne a gyülekezeti tagok részéről is, ha tőlük kérdeznék meg, hogy milyen a jó lelkipásztor. Az igében a rossz gyülekezetről olvasunk, amelyet rossz pásztorok züllesztetek le.

Isten garanciát vállal a nyájáért - Lelkészbeiktatás Mákófalván

A rossz pásztorokat azonban Isten megítéli. Barabás Berta szerint különbséget kell tenni a munka és a szolgálat között, ahogy különbséget teszünk a pásztor és a béres között is. A béresből csak akkor lehet pásztor, ha a munka szolgálattá alakul át, a jó pásztor számára pedig nincs más, csak szolgálat. A hűtlen pásztorok elfelejtették a felelősségüket, a maguk dicsőségére tettek mindent. Az uralkodás és vezetés között is különbséget kell tenni, és ebben az értelemben nem csak a lelkipásztorról, hanem minden gyülekezeti vezetőről, gondnokról, presbiterről beszélni kell. Isten azért rendel bennünket a gyülekezetekbe, hogy vezessük a nyájat, fogjuk össze őket, figyeljünk rájuk. A hűtlen pásztor egyetlen bűne az önzés, ezt kéri számon Isten, aki vállalja a garanciát azért, ami a nyájával történik. Isten megkeresi az elveszett juhait, hiszen csak egy nyája van, akiket Ő megváltott. A Szabadító emberhez méltó életet ad, megnyugtat, félelemmentes életet ad.

Pataki Levente beszolgáló lelkipásztor elmondta, hogy a lelkipásztornak elsősorban építeni és plántálni kell, ehhez a legjobb eszköz a Szentírás, amelyet az egyházközség kulcsaival, és a pecséttel együtt átadott a frissen beiktatott lelkipásztornőnek.

Isten garanciát vállal a nyájáért - Lelkészbeiktatás Mákófalván

Az istentisztelet keretében oklevelet adtak át Lehene Sorinel Gelu-nak, Egere polgármesterének, ezzel köszönve meg a mákófalvi templom restaurálása során nyújtott segítségét. A polgármester a gyülekezet előtt megígérte, hogy a templom renoválása után a falu kultúrotthonát is fel fogják újítani. Szintén megköszönték a segítségét Both György alpolgármesternek, a gyülekezet gondnokának, aki elmondta, hogy négy éve kezdődött el a templom felújítása.

Isten garanciát vállal a nyájáért - Lelkészbeiktatás Mákófalván

Mihály János gyerővásárhelyi lelkipásztor az egyházmegye lelkipásztori közösségének nevében köszöntötte a lelkipásztornőt és a gyülekezetet, hangsúlyozva, hogy a mákófalvi közösség azt várja, hogy foglalkozzanak vele.

Isten garanciát vállal a nyájáért - Lelkészbeiktatás Mákófalván

Fodor József taktaharkányi lelkipásztor köszöntőjében elmondta, hogy 19 éves a két gyülekezet kapcsolata. Hangsúlyozta, hogy bár egyházi törvények alapján több lehetőség van arra, hogy valaki egy gyülekezetbe kerüljön, hiszi, hogy a Vagyok, aki vagyok küldte Barabás Bertát a mákófalviak közösségébe.

Isten garanciát vállal a nyájáért - Lelkészbeiktatás Mákófalván

A gyülekezet verses-zenés összeállítással köszöntötte a lelkipásztornőt, majd az egyházmegye lelkipásztorai egy-egy igével áldották meg Barabás Bertát.

Isten garanciát vállal a nyájáért - Lelkészbeiktatás Mákófalván

Az egyházmegye nevében Vincze-Minya István esperes adott át egy ajándékot a lelkipásztornőnek, szintén köszöntötte őt és családját a Kalotaszegi Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének elnöke. Az ünnepi istentisztelet után a templom kertjében szeretetvendégségre került sor.

 

Fotó és szöveg: Kiss Gábor