Isten áldására hálás élettel kell válaszolni

Megújult a besztercei református templom

 

5 év munkájának az eredményét ünnepelte meg szeptember 13-án a besztercei református gyülekezet. Ezalatt az idő alatt kívülről, belülről megújult a templom, amely zsúfolásig telt meg a hálaadó istentiszteleten, többen nem is fértek el a templomban, az ajtón kívülről hallgatták az istentiszteletet. Az alkalmon Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke szolgált, aki igehirdetésében az áldás fontosságát hangsúlyozta. 

Isten áldására hálás élettel kell válaszolni

130 éve épült a besztercei református templom, amelyben az épület teljes megújulásáért adtak hálát a beszterceiek. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke az alkalmon az áldás minden napon megélt fontosságáról beszélt. A püspök szerint az áldás a keresztyén ember létszükségletévé kell hogy váljon. “Az egyik létszükséglet a biztonság. A biztonsághoz pedig elengedhetetlen Isten áldása. Emiatt nap mint nap újra kell értékelnünk a szükségleteinket, hogy értékrendünkben az áldás legyen az első helyen. Sokan fordulnak jósokhoz, vagy viselnek kabalákat, amelyektől a szerencsét várják. Tárgyakkal azonban nem lehet Isten áldását helyettesíteni.” – mondta prédikációjában a püspök, figyelmeztetve a beszterceieket, hogy míg a múltban az ember minden tevékenységére áldást kért, ma már senki nem igényli ezt, akár házasságról, akár újszülöttekről van szó, hiszen ezekre magánügyként tekintenek.  

Isten áldására hálás élettel kell válaszolni

Kató Béla arra is emlékeztetett, hogy Isten az egész világot megáldotta és szereti, és bár sokszor azt látjuk, hogy sok az áldatlan állapot, ezt nem szabad Isten számlájára írni. “Az ember okozza az áldatlan állapotot, de ő meg is tudja változtatni ezt, ha Isten áldását kéri hozzá. Amin rajta van Isten áldása, azért nem kell aggódni. A templom felújítása kapcsán is Isten áldását kérjük, hogy hosszú távon is maradjon meg, ugyanakkor tudnunk kell, hogy templomaink csak akkor érnek valamit, ha emberek vannak benne. Nem a falak gyönyörűsége tart meg bennünket, hanem a közösséget alkotó emberek. Isten áldására hálás élettel kell válaszolni.” – mondta a püspök, felhívva a figyelmet, hogy ha tudunk adni, akkor meg fog változni a világ körülöttünk.  

Isten áldására hálás élettel kell válaszolni

Bányai Csaba, a Dési Református Egyházmegye esperese Salamon templomszentelési imájából olvasott fel egy részletet. Az esperes szerint Salamon tudta, hogy Istent nem tudják épületek befogadni, Isten nem lehet egy templomba bezárni. A templomban Isten közöttünk van, megérint, s megérezhetjük az Ő áldását, gondviselését és atyai jóságát. 

Isten áldására hálás élettel kell válaszolni

András Péter lelkipásztor köszöntőjében a templom felújításának történetéről szólt. A templomot 2010-ben kezdték el renoválni, akkor csak a mennyezetet akarták kijavítani, majd ezt követte a templom teljes belső, külső helyreállítása, valamint megújult emellett az udvar és a kerítés is. A lelkipásztor hangsúlyozta, hogy a sok anyagi támogatás mellett a gyülekezet is kivette a részét a munkából, rengeteg közmunkával egészítették ki a helyi önkormányzat, megyei tanács és a vallásügyi államtitkárság anyagi támogatását. 

Isten áldására hálás élettel kell válaszolni

Az ünnepi istentisztelet egyik különlegessége az volt, hogy a városban élő minden történelmi felekezet képviselője jelen volt, a történelmi egyházak nevében Geréd Péter pápai káplán, főesperes köszöntötte a gyülekezetet, aki biztosította a reformátusokat arról, hogy ezen a napon a teljes besztercei közösség velük ünnepel. 

Isten áldására hálás élettel kell válaszolni

Creţu Ovidiu Teodor polgármester szintén arról beszélt köszöntőjében, hogy nem csak a reformátusoknak, hanem Beszterce teljes népének öröm az, hogy a templom megújult. Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a templom mind kényelmileg, mind látványilag megfelel az európai standardoknak, hiszen csak így tudnak fiatalokat bevonzani a templomba. A polgármester az európaiságról is beszélt, szerinte európainak lenni azt jelenti, hogy foglalkozunk azzal, ami a miénk. Az épület pedig tükre a léleknek, az ember, a közösség, a város lelkének. Az iskola és a templom pedig tükre annak, hogy milyen jövője lesz egy-egy közösségnek. 

Isten áldására hálás élettel kell válaszolni

Fotó és szöveg: Kiss Gábor