Isten a történelem ura

A reformáció öröksége című egyháztörténeti tanulmánykötetet mutatták be 2019. február 19-én a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében. A kötetben három egyháztörténeti konferencia előadásai kaptak helyet, az Erdélyi Református Egyháztörténeti füzetek 24. kötete, ugyanakkor az egyháztörténelmi tanulmányok 2016-ban indult szakmai konferenciaköteteinek ez a második kiadványa. A kötet kiadását az Erdélyi Református Egyházkerület, a Bethlen Gábor Alap és a Protestáns Teológiai Intézet támogatta.

Isten a történelem ura

Szinte teljesen megtelt érdeklődőkkel, teológusokkal, tanárokkal, kutatókkal a teológiai intézet díszterme február 19-én délben, a legújabb egyháztörténeti kötet bemutatóján. Kállay Dezső, a Protestáns Teológiai Intézet rektora köszöntőjében hangsúlyozta, hogy eleink, akik a protestantizmus szellemét meggyökereztették, hatalmas szellemi kincset hagytak ránk. Kiemelte ugyanakkor, hogy a kötetben szereplő történeti tanulmányokat olvasva az, aki erdélyi protestánsnak vallja magát, a múltat megismerve bizonyosodhat meg arról, hogy itt, Erdélyben helye és feladata van. A rektor szerint az egyháztörténet továbbra is a legeredményesebb és legsikeresebb része az erdélyi felekezeti tudományosságnak, hiszen nem csak múltja van, hanem olyan köteteket tesz le az asztalra, amelyek bizonyítják ennek az állításnak a helytállóságát. 

Isten a történelem ura

Kató Béla erdélyi református püspök a könyv egyetemes jellegét emelte ki. Szerinte ugyanis a Magyar Református Egyház tagjaként olyan értékkel, kinccsel járulunk hozzá a magyar reformátusság életéhez ezzel a kötettel, amelyből az egész magyar reformátusság táplálkozhat. A püspök fontosnak tartotta azt is, hogy a reformáció 500. évfordulóján kezdődött el az az egyháztörténeti munka, amelynek ez a kötet az egyik eredménye. Ez azt jelzi, hogy a reformációra való visszatekintés nem zárult le, sőt, egy lehetőség nyílt meg, hogy még intenzívebben próbáljuk meg felszínre hozni a gyökereinket, hangsúlyozva, hogy Isten a történelem ura. 

Isten a történelem ura

Ősz Előd Sándor egyházkerületi levéltáros hangsúlyozta, hogy megnőtt azoknak a lelkipásztoroknak a száma, akik doktori fokozatot szereztek az elmúlt 30 évben, az erdélyi lelkipásztorok 5,72 százaléka rendelkezik doktori címmel. Az erdélyi tudományosság ilyen szerű megváltozásának ékes bizonysága ez a kötet is. A kötet előzményeit felelevenítve a levéltáros megemlítette a dr. Buzgány Dezső által megálmodott Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzeteket, amelyben a tizedik kötet után kaptak helyet a posztumusz megjelenések mellett a kortárs egyháztörténeti kutatások. 2017-ben a sorozat arculatot váltott, a füzetekből vaskos tanulmánykötet lett. A most megjelent, 24. kötet három konferencia tanulmányait tartalmazza, ebből a nagyenyedi két konferenciát dr. Gudor Kund Botond nagyenyedi esperes szervezte, míg a Protestáns Teológiai Intézet egy konferenciát szervezett. Ezekből az előadásokból állt össze a kötet tartalma, amelyben 42 tanulmány látott napvilágot 35 szerzőtől. 

Isten a történelem ura

Ősz Sándor Előd azt is fontosnak tartotta, hogy az erdélyi egyháztörténet írás nem provinciális és belterjes tudomány. Bár sok helyen az egyháztörténetet a történészekre bízták a teológusok, akik profi kutatási módszerekkel dolgoznak, azonban fennáll annak a veszélye, hogy elfeledkeznek arról, hogy az egyházról, mint Krisztus földi testéről beszéljenek. A közös munkában részt vevő világi történészek pedig azt akadályozzák meg, hogy egy elkerített, belterjes tudományterület maradjon az egyháztörténet. 

Isten a történelem ura

Kolumbán Vilmos József, a kötet szerkesztője elmondta, hogy az európai tudományosság az egyetemek és az egyetemi oktatóknak köszönheti, hogy ott van, ahol van, hiszen a tanárok kutatásaikat kötetekben, könyvekben publikálták. Ezt a hagyományt folytatják a Protestáns Teológiai Intézet tanárai is. A kötetet megelőzően három sorozat jelent meg, amely három intézményhez kötődik: a Protestáns Teológiai Intézet Egyháztörténeti Tanszékéhez, a BBTE Református Vallástanárképző Karához és az Erdélyi Református Egyházkerület Levéltárához. 

Isten a történelem ura

A szerkesztő a címválasztás kapcsán kiemelte, hogy azért választották a Reformáció öröksége címet, hogy az elmúlt 500 évnek, a hitbeli megújulásnak – amelynek eredményeképpen itt vannak – méltó emléket állítsanak. 

 

Kiss Gábor