Iskola, amely Krisztushoz vezet – harminc éves a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium

Tanévnyitó istentiszteletet tartottak Sepsiszentgyörgyön az erdélyi magyar református középiskolák szeptember 23-án. A közös tanévnyitón a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium fennállásának 30. évét is megünnepelték. Az Erdélyi Református Egyházkerület ernyője alatt nyolc iskola működik, amelyekben közel hatezer diák tanul.  

A sepsiszentgyörgyi Vártemplomban tartott tanévnyitó istentiszteleten Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke a Gal 3 – 13, 24-25 versei alapján hirdette Isten igéjét. A püspök hangsúlyozta, fontos, hogy összegezzünk valamit abból a tanításból, amely értelmet ad a református nevelésnek – ezt az ige szavaival érthetjük meg leginkább. A felolvasott igének ugyanis kiemelt szava a „pedagógus”, akinek feladata, hogy a gyermekeket Krisztushoz vezesse. Bár a pedagógus szerepe az ókorban különbözött a maitól – „rabszolgára” illett a megnevezés, akit a gazdag család fogadott a gyermeke mellé, hogy iskolába kísérje – Istennek mai értelemben is vannak olyan erős kezű segítői, akik valamiféleképpen segítenek a gyermekeknek, hogy eljussanak valahová. Isten célja az, hogy minden embert Krisztushoz vezessen. A református iskoláknak ebben kiemelkedő szerepe van, fontos ugyanakkor az is, hogy onnan kilépve is azon az úton maradjon az ember, amelyre Isten terelte. Vajon elvezetett-e minket a Református Kollégium, a templom, az istentisztelet Krisztusig? 

Antal Annamária, a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium igazgatója kiemelte, bár ő csak egy éve vezeti az intézményt, az együtt megélt események sűrűje segített elmélyíteni az iskolához való kötődését. „Maga az iskola megnevezése tiszteletet és bizalmat gerjeszt, visszarepít a régi kollégiumok világába, ahol megvolt a kellő szigor, de gondoskodás és szeretet is. Ahol a közösség szép, tiszta krisztusi értékekre épített kitartóan. Ahol nem a könnyű, hanem az igaz volt a jó, még ha sokszor nehéz is volt igaznak lenni” – fogalmazott az igazgató.  

Egyed Sándor lelkész-tanár az elmúlt 30 évre reflektálva felidézte a kezdeti esztendőket, amikor csupán két évfolyam, nagyjából 55 diák lakta be a kollégium termeit. Ez pár év után évfolyamonként két osztályra bővült, majd óvodai csoportot és elemi előkészítő osztályt is indítottak.  Ma minden korosztályú gyermeket be tudnak fogadni, de ez Isten érdeme főleg, Ő akarja, hogy működjön – hangsúlyozta a lelkipásztor. „A Sepsiszentgyörgyi Református Kollégiumnak nem érdeme van, hanem lelke. Ez az a lélek, amit olyan jó volt látni harminc éven át.” 

„Reményik Sándor verseiből tudjuk, hogy az erdélyi magyarság megmaradása mellett két intézmény szól: a templom és az iskola. A 21. század történéseit nézve mégsem magától értetődő, hogy egy egyházi iskola végzi nemcsak a közoktatás feladatait, de a hitbeli megerősítést is, mindezt magyarul.” – kezdte ünnepi beszédét Ábrám Tibor, a miskolci Lévay József Református Gimnázium igazgatója, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi alelnöke. Aláhúzta, a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium olyan keresztény értékrendet hirdetett már 30 éve is, amely minden felekezetű gyermeknek nyitva áll, ezt azóta őrzi.  

Az ünnepi beszédek sorát Bartha Nóra, a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium XI. osztályos diákja zárta.  Kifejtette, három évtized történéseit ő fel sem foghatja, de büszke arra, hogy olyan közösség tagja lehet, amely nem enged elhalványodni, nem engedi elfeledni azt, hogy honnan hová tart. „Milyen aljas az idő, hogy el mer telni, de mindeközben mit teszünk mi? Nem mi vagyunk saját életünk főgonoszai? Megsúgom, az idő barát, általa nem csak a semmiben, hanem valamikor és valahol létezünk. Viszont tennünk kell róla, hogy a kapott időt ne pazaroljuk el. Hiszen nem hiába adott Isten időt arra, hogy iskolánk felvirágozhasson, és hogy mi ezt itt megünnepelhessük.”  

A hagyományokhoz híven az ünnepségen sor került a Bethlen díj átadására, amelyet minden évben annak a pedagógusnak ítélnek, aki a hazai református iskolaügy érdekében rendkívülit tett. Ezt idén két kiemelkedő személyiségnek, Menyhárt Ibolya kolozsvári mérnök tanárnak és Kovács Tibor korábbi iskolalelkésznek, jelenlegi mezőpaniti református lelkésznek ítéltek; ők kezdeményezték 2014-ben a református oktatási kínálat kolozsvári szakképzéssel való bővítését. Elszántságukat Nagy Tibor Sándor, az egyházkerület tanügyi referense méltatta, a díjakat Kató Béla püspök és Ambrus Attila gondnok adta át.  

A díjat Bethlen János (1613-1678), erdélyi kancellár, történetíró, a Székelyudvarhelyi Református Kollégium megalapítója életműve alapján, a Székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium Vezetősége javaslatára, a Zsinat Nevelésügyi Bizottsága hozta létre 2004-ben. 

 Az évnyitó ünnepséget a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium diákjainak Láttam Őt! című ünnepi műsora színesítette. A műsort Mágori Ágnes magyar szakos tanár és Szilágyi Andrea zenetanár, kórusvezető állította össze.