Új vezetői testületet választott a Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Megválasztotta új vezetőit a következő hatéves ciklusra a Királyhágómelléki Református Egyházkerület közgyűlése pénteken, október 21-én Nagyváradon. Bogdán Szabolcs János krasznai lelkipásztor lett az új püspök, a főgondnok továbbra is Bara Lajos, a Zilahi Református Wesselényi Kollégium igazgatója marad.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület közgyűlésén megejtett püspökválasztást 54-49 arányban nyerte meg Bogdán Szabolcs János lelkipásztor, a Szilágysomlyói Református Egyházmegye esperese Forró László eddigi püspökhelyettessel szemben – tette közzé honlapján a királyhágómelléki kerület.

Bogdán Szabolcs János a szilágysomlyói esperesi hivatal átadási ünnepségén. Fotó: Szilágysági Szó

Csűry István püspök 2009 óta vezette az egyházkerületet, mandátuma lejártával pedig nyugdíjba vonult. A szomszédos egyházkerület főgondnoki tisztségére újra Bara Lajost, a Zilahi Református Wesselényi Kollégium igazgatóját választották meg, a főjegyzői feladatokat pedig Dénes István Lukács nagyváradi lelkipásztor fogja ellátni, aki az előző ciklusban generális direktor volt. A missziói előadói tisztséget Rácz Ervin Lajos szatmár-szigetlankai lelkipásztor veszi át tőle. A presbiteri főjegyző Bertalan Lajos lett, lelkészi jegyző Kánya Zsolt, presbiteri jegyző Csegő Benjámin, katekétikai előadó Módi József, ifjúsági előadó Vékony Zsolt, zenei előadó Orosz Otília.

Az új püspök a Harangszó, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapjának hasábjain mutatkozott be jelöltként. 44 éves, Zilahon született, és Szilágypaniton nőtt fel. Tanulmányait a Kolozsvári Református Kollégiumban végezte el, 1996-2001 között pedig a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatója volt. Segédlelkészként Szilágyszentkirályon, majd 11 évig Szilágyborzáson szolgált, 8 éve pedig a krasznai gyülekezetet pásztorolja. 2016 óta a Szilágysomlyói Református Egyházmegye esperese. 22 éve házas, 6 gyermek édesapja. „Isten mindenütt előttünk jár, ő nyit utakat és ő ad elszántságot, illetve erőforrásokat a célok eléréséhez. Az elmúlt években szilárd meggyőződésem lett: amire Isten hív el, ahhoz ő mindent megad, és azt az ügyet győzelemre viszi” – fogalmazott a bemutatkozásban.