ime-mindent-ujja-teszek-templomszenteles-es-lelkeszbeiktatas-petrillan

A címben idézett ígéretes kijelentés a Szentírásból hangzik, ezért lehet komolyan számítani a szavakban közölt eseményre. Azonban a közmondás szavait se feledjük el, mely így szól: Jó munkához idő kell. Petrillán a jó munkához jó idő és jó emberek is társultak, így minden feltétel megvolt a jó eredményhez.

ime-mindent-ujja-teszek-templomszenteles-es-lelkeszbeiktatas-petrillan

A Petrilla-Lónyai egyházközség október 13.-án Istennek hálát adva ünnepelte, hogy kívül-belül felújított temploma készen áll Isten szolgálatára. Az ünnepi istentiszteleten Zsargó János, a hunyadi református egyházmegye esperese hirdette az igét, a Máté evangéliuma 5 fejezete alapján. Jézus boldogmondásaiból kiemelte, hogy “boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. “ Esperes úr ezzel az igével mondta ki, hogy a petrillai gyülekezet a temploma felújításával mutatta ki, hogy éhezi és szomjúhozza Isten igéjét. Számukra a templom a második otthonuk, ahol bizalommal imádkoznakés Isten áldásában részesülnek. A rendszeres vasárnapi igehirdetés, valamint más igei szolgálatok jelentik a boldogmondás megvalósult örömét, az Úr az ige hirdetése által eljutatta betöltő erejét a kérőknek.

ime-mindent-ujja-teszek-templomszenteles-es-lelkeszbeiktatas-petrillan

Áldásával felszentelte a megújult templomot, valamint annak templomos népét.

A petrillai gyülekezet örömében osztoztak a közelről és távolról érkező vendégek, eljöttek a Zsil-völgyi református lelkészek: Márton Árpád Zoltán, Lukács Zoltán, Kovács- Szabadi Erzsébet Tünde, a petrillai római katolikus lelkész Dávid Zoltán, Martfű város református lelkésze Kupai –Szabó Kornél, ők mind igével köszöntötték a gyülekezetet, valamint a gyülekezet lelkészét.

A petrillaiak nemcsak a külsőleg tudtak munkálkodni, hanem a léleknek is vetni, énekkel és verssel szolgáltak a jelenlévőknek, Isten dicséretre, hitben való hűségre biztatták a hallgatókat. Az énekeket Kovács –Szabadi Erzsébet Tünde lelkésznő választotta és tanította.

ime-mindent-ujja-teszek-templomszenteles-es-lelkeszbeiktatas-petrillan

A gyülekezet lelkésze, Kovács- Szabadi Levente immár két éve szolgál a gyülekezetben, különböző okok miatt az ünnepélyes beiktatása halasztódott, ez alkalommal megtörtént. A lelkészek nevében beiktató beszédet mondott Márton Zoltán Petrozsényból, imádságban hálát adott és áldást kért Lukács Zoltán Vulkánból, az egyházközség jelképeit a Szentírást, a templom kulcsait, a pecsétet átadta Zsargó János esperes. Mindannyian Isten áldását kérték ifjú kollégájuk életére, munkájára, hogy eddigi szolgálatához híven, Istenben bízva, bátran és jó reménységgel élje hivatását, teljesítse küldetését.

Kovács-Szabadi Levente hálával telt szívvel szólította meg az ünneplő gyülekezetet, egy gondolatpárhuzammal mutatta be röviden az elmúlt két év eseményeit: a belső épülés ideje után fordulhattak a külső építkezés feladata felé. Sikerült egy közös terv mellé felsorakozni, ebben nagy szerepe volt a személyes példaadásnak. A lelkész megemlítette az elődök munkájának fontosságát, lelkészekét, gondnokokét, de minden jóindulatú egyháztagét, akik fenntartották az egyházat, elkezdték az épülést, hogy a mostaniaknak legyen mire ráépíteni. Kiemelten említette az a tényt, hogy a belső munkálatokat önerőből sikerült elvégezni. A lelkipásztor köszönetet mondott mindenkinek, aki lélekben, anyagiakban vagy kétkezi munkával támogatta a templom felújítását, s bár ódzkodott a névszerinti köszönetnyilvánítástól, külön megemlítette Kovács István gyülekezeti gondnok kitartó munkáját, példaadó őszinte lelkesedését egyháza iránt.

ime-mindent-ujja-teszek-templomszenteles-es-lelkeszbeiktatas-petrillan

A meghívottak közül beszédet mondott Winkler Gyula EP képviselő, a Hunyad megyei Rmdsz elnöke, aki beszédében párhuzamot vont a világban történő változások és az egyházban történő változások között, hogy mindkét helyen jó változásokat is tapasztalunk. A változókon kívül viszont állandó dolgokra is érdemes odafigyelmi, mint például a petrillai templom befogadó melegsége, a szórványban élő emberek összetartása, ragaszkodása nyelvéhez, kultúrájához, épített örökségéhez.

“Kívánom, hogy ezek az értékeink soha se változzanak “– fogalmazott az EP-képviselő.

A világiak részéről jelen volt Dezméri István, a Hunyad megyei Rmdsz ügyvezető elnöke, a gyülekezet előző gondnoka, aki önkormányzati képviselőként hathatós támogatásban tudta részesíteni az egyházközséget.

A felszólalók sorát Dr, Kiss Edit, Martfű város polgármestere zárta, gondolatait egy dal idézettel kezdte: “Ha nem hiszed, hogy érdemes/miért kezdted el/Ha nem hiszed, hogy sikerül
mért vállaltad fel”
Szeretettel jöttek, mert Petrillán is otthon érzik magukat, a két éve tartó közös ifjúsági rendezvények alatt kialakuló összetartás lelki erőforrás martfűieknek és petrillaiaknak egyformán. A polgármestert elkísérte Rágyanszky István, martfűi önkormányzati képviselő, akivel értékes könyv, pénz, faragvány ajándékokat hoztak.

ime-mindent-ujja-teszek-templomszenteles-es-lelkeszbeiktatas-petrillan

Martfű város református templomáról hozott képet a petrillai lelkész javaslatára a petrillai templomban fogják elhelyezni.

Az ünnepséget követően a gyülekezet nőtagjai által készített szeretetvendégségre került sor a parókián.

Mindezekért Istennek legyen hála.

Kovács -Szabadi Levente