Imára hívja a reformátusokat a Generális Konvent Elnöksége

Imádságra hív, valamint egymás iránti felelősségvállalásra és türelemre int a Generális Konvent Elnöksége a koronavírus-járvány idején - írja a református.hu. A Kárpát-medencei református egyházak vezetőinek tanácskozó testülete szeptember 23-án, szerdán online ülésezett.

A mostani tanácskozás elsődleges célja annak a felmérése volt, hogy miként küzdenek meg az egyes egyházak a járvány második hulláma során jelentkező kihívásokkal, hogyan alakul az egyházi élet, hol van szükség segítségre, támogatásra.

Fotó: reformatus.hu

 

Mint a beszámolókból kiderült, számos egyházi rendezvényt le kellett mondani a koronavírus miatt, ami nehéz helyzetbe hozta a közösségeket is, de az előírt járványügyi szabályok szigorú betartásával sok helyen biztonságosan meg tudják tartani az istentiszteleti alkalmakat. A legnagyobb nehézségekkel a kárpátaljai egyháznak kell megküzdenie. Ukrajnában az egészségügy állapota, az elvándorlás és a hívek gyakran kilátástalannak tűnő anyagi helyzete eddig is komoly kihívást jelentett a magyar református közösségek működésében, ezért az elnökség megsegítésükre gyorssegély folyósításáról döntött.

A Generális Konvent Elnöksége imára hívja a magyar reformátusokat, erről rövid közleményt is kiadtak, ami az alábbiakban olvasható:

A Generális Konvent Elnöksége azzal a kéréssel fordul a magyar reformátusok közösségeihez, hogy a koronavírus-járvány idején tartsanak könyörgéseket, imaközösségeket és egyéni imádságokban is vigyék a Gondviselő Isten elé a betegeket gyógyulásért, a gyógyítókat erőik megújításáért, a döntéshozókat bölcsességért. Tegyük ezt egymás iránti közös felelősségünket is gyakorolva, türelemmel hordozva élettevékenységeink korlátozását és reménységgel várva a veszedelem elmúltát. „Tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért!” (1Tim 2,1)

A tanácskozáson üdvözölték a www.segitseg.ma webcímen elérhető online platform együttműködési kezdeményezését. Az októberben induló honlap legfontosabb célja, hogy a határon túl és a diaszpórában élő magyarok szülőföldjükön anyanyelvű ellátáshoz jussanak. Ehhez várják a mentálhigiénés végzettséggel rendelkező, lelkigondozással, párkapcsolati tanácsadással, házassági terápiával vagy szenvedélybetegekkel foglalkozó református lelkészek jelentkezését.

Az elnökségi ülésen továbbá a készülő új gyülekezeti énekeskönyvről is beszámoló hangzott el. Többéves előkészítés után, még idén lezárulhat a szerkesztői munka, és várhatóan jövő tavasszal vehetjük kézbe az addigra nyomtatásban is megjelenő kiadványt.