Imanap és vetítés Magyarkiskapuson

IMANAP. 2013 március 8-án pénteken délután a gyülekezeti teremben Magyarkiskapus asszonyai is összegyültek több mint harmincan megtartani az évenkénti világimanapot. Imádság után a tiszteletes asszony vezette gitárkísérettel énekeltünk, majd az igei gondolatok után – „Jövevény voltam és befogadtatok” – Ambrus Erzsébet nőszövetségi elnöknő bemutatta Franciaország történelmét, érdekességeit, szokásait, ételeit, hitéletét. Sikerült ennek képekkel és egy rövid filmecskével is hátteret biztosítani. A témáról való beszélgetés után a betegekért való imádkozás következett.

A rendezvény egy érdekes és ünnepélyes alkalommal zárult, mindkettő meglepetés volt az asszonyok számára. Az eredeti francia sajtot az ott lévő asszonyok örömmel kostolgatták, majd március 8 lévén, virággal és ajándékkal sikerült meglepni őket, akik mindig hűséggel szolgálják Istent gyülekezetünkben. Istené a dicsőség!

VETÍTÉS. 2013 március 10-én vasárnap délelőtt a templomban vendégünk volt Vetési László lelkipásztor szórványügyi előadó. Még januárban, imahetet záró szolgálata rendjén megígérte, hogy visszatér hozzánk, és tanulságos szórványjáró-segítő, Erdélyjáró tapasztalataiból fényképeken keresztül egy szeletet átad gyülekezetünknek is. Mindezt azért, hogy tudatosuljon a nem szórványban élők életében, hogy mit jelent egy romos templom, mit jelent utolsó gyülekezeti tagnak lenni, mit jelent beszélni egy településről úgy, hogy már nem él ott egy magyar lélek sem, bár régebb virágzó közösség volt.

A helyi lelkipásztor hirdette az igét: „A megrepedt nádszálat nem töri el, a pislogó mécsest nem oltja ki” Mt.12,20. Hogyha ezt teszi Jézus Krisztus, akkor nekünk is ezt kell tennünk a szórványban „megrepedt”, „pislogó” emberekkel, gyülekezetekkel, épületekkel.

Vetési László vetítésével az Erdélyben létező 9 valamilyen „kapu” nevet viselő – Kapus, Kiskapus, Kapud Kapu – települések bemutatásával buzdított arra, hogy jöjjön létre egy ilyen találkozó, a „nagyobbak” ápolják, segítsék a kisebbeket. Elmondta, és képek által példázta, hogy bizonyos értelemben Erdély egyedi régió egész Európában, ahol érdekesen él együtt sok nemzetiség és vallás. Ezek megismerése mindnyájunk identitásához tartozik. A közös szolgálattól (egy templomban több felekezet), a templomok különválasztásáig, a külön úrasztalok használatáig, vagy egy templomban két külön orgona használatáig mindent láthattunk. A vetítés után a gyülekezet nemcsak szóban köszönte meg vendégünknek a szolgálatot, hanem gyakorlatban is. Pénzadományokkal anyagi támogatásban is részesítette a szórványban élő magyar reformátusságot. Istené a dicsőség ezért az alkalomért is!

Magyarkiskapus, Gombár Sándor
2013 március 10.