IKE közgyűlés Algyógyon

Idén is az Algyógyi Ifjúsági Központ adott otthont az Erdélyi Református Egyházkerület Ifjúsági Szövetsége (IKE) éves Közgyűlésének, szeptember 15-16. között. A Közgyűlésen 11 egyházmegye (Hunyadi, Kalotaszegi, Kézdi–Orbai, Kolozsvári, Küküllői, Maros–Mezőségi, Marosi, Nagyenyedi, Sepsi, Székelyudvarhelyi, Tordai) képviselője, a kolozsvári és marosvásárhelyi egyetemi misszió vezetői (FIKE és MiFIKE), valamint az IKE elnöksége vett részt. Az első nap a ráhangolódásról szólt, amikor a résztvevők szabad beszélgetésen ismerkedhettek, illetve csoportdinamikai játékok segítségével fejleszthették tudás- és ismerettárukat. A tavaly a Közgyűlést a vezetőképző táborral kötöttük össze, az idén az együttléten volt a hangsúly, hiszen az egyházmegyei elnökségek egész év alatt sokat tevékenykednek, ezzel is igyekszünk meghálálni ez az önkéntes szolgálatot.

IKE közgyűlés Algyógyon

A gyűlés szombaton, szeptember 16-án vette kezdetét Bartos Károly lelkipásztor, IKE elnök áhitatával, aki a Lukács 16:10 (Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.”)  alapján rávilágított arra, hogy az életben oda kell figyelni az apró dolgokra is, hiszen ha ezek összhangban vannak, akkor kiegyensúlyozottan élünk és tevékenykedünk, akkor a nagy dolgok, tervek, események is egyenletesen épülnek az életünkbe, és ez visszatükröződik a szolgálatunkban. Az áhitatot követően beszámolót tartott Tussay Szilárd IKE ügyvezető, aki elmondta, hogy a két éve és három hónapja elindított új struktúrának az ereje a hálózatban tud megvalósulni. Az ifjúsági misszió az egyházban a gyülekezetek és egyházmegye közötti hálózatra kell alapozzon, amelyet behálóz az egyházkerület. Ha valahol a szálak elakadnak és az információ, a közös tenni akarás nem jut tovább, akkor munka is meghal vagy egyáltalán nem működik. Az egyházkerületi IKE-nek feladata ezeket a kapcsolatokat kiépíteni és éltetni, ugyanúgy feladata az egyházmegyének is a gyülekezeti IKE-kel tovább építeni ezt a rendszert. Az IKE az elmúlt egy évben több mint hetven országos programot szervezett, amelyeken keresztül legalább tizenötezer fiatalhoz jutott el. Ezekre épülnek az egyházmegyei és gyülekezeti programok.

Az IKE beszámolóját az éves költségvetés követte, majd a jelenlévő egyházmegyék, az Algyógyi Ifjúsági Központ és az egyetemi missziós területek beszámolója. A beszámolókat követően a jelenlévők közösen tervezték a következő év tevékenységeit, programjait, valamint ötleteltek a 2018-ban szervezendő IV. Válts irányt! IKE Fesztiválról is. A következő évben mindenik egyházmegyében tisztújításra kerül sor, így a jövő évi Közgyűlésen az egyházkerületi IKE vezetőségét is megválasztják.