Ifjúsági nap Vajnafalván

A vajnafalvi református egyházközség volt házigazdája a Kálvin hét második napján szervezett ifjúsági napnak. 

Orbán Lajos helybéli lelkipásztor köszöntése és programismertetése után Nt. Balogh Zoltán esperes üdvözölte a szinte 120 fiatalt és kísérőiket, elmondva, hogy számítanak rájuk úgy az egyházmegyei és egyházközségi eseményeken, mint a jövő megtervezésében is. A Timóteushoz írt levélből idézve „légy példa a hívőknek a beszédben, magaviseletben, hitben, tisztaságban….” bíztatta a fiatalokat arra, hogy bár nagy teher a mai világban ilyen példát mutatni, de nem lehetetlen.

Ifjúsági nap Vajnafalván

Az ifjúsági énekekkel fűszerezett istentiszteleti alkalmon Szász István, bitai lelkipásztor a Jn. 1,43-48 alapján hangzó igehirdetésében Fülöp és Nátánael történetével példázta a Jézussal való találkozás következményét. A Jézussal való találkozás nem jelent feltétlenül könnyebb, de mindenképpen megváltozott értékrendű életet jelent. Embertársainkért is felelősek vagyunk: Istenhez vezető eszközzé, „Fülöppé” kell lennünk Isten kezében.

Az istentiszteletet Ruszka Sándor: Ó, mondd, te kit választanál című előadása követte, melyen érdekfeszítő, a fiatalok számára aktuális és érdekes kérdéseket feszegetett, mint a párválasztás, kapcsolatok, házasság. „ Nem mindegy, hogy ki vezeti az életemet és ki ül mellettem…” hangzott el az elgondolkodtató mondat és az eleinte kicsit viccelődő és nevetgélő sereg az előadás közben lecsendesedve figyelt a tanulságos előadásra. A férfi és nő EGYÜTT Isten képmása, akik szeretet-kapcsolatra teremtettek…..

Ifjúsági nap Vajnafalván

Előadás és szünet után csoportos beszélgetés keretében az elhangzottak elmélyítése, majd érdekfeszítő foglalkozások következtek: láthatatlan színház, kézműves foglalkozás, filmnézés, játék, élőszobor. Az ízletes ebéd elfogyasztása után kiértékelővel zárult a tartalmas nap.

Gáspár Erika lelkipásztornő