Ifjúsági nap Székelytamásfalván

„ állhatatosan, egy szívvel,egy lélekkel a templomban…”

 

Pénteken, július 1–én Székelytamásfalva adott helyet a Kálvin hét keretében szervezett ifjúsági napnak.

Regisztráció után a templomba gyűlt a mintegy 120 fiatal, ahol a helybéli lelkész, Hegyi István köszöntése után Nt. Balogh Zoltán esperes szólt az egybegyűltekhez, kiemelve a Kálvin hét fontosságát, ezen belül az ifjúsági alkalmak léleküdítő erejét.

Közös éneklés után Dénes László Levente egerpataki lelkész a fiatalokat bevonva ,  az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 2, 42. -ről beszélgetett, a nap témájára hangolva a közösséget. Mi az egyház? Ki a gyülekezet? Mi a legfontosabb a gyülekezet életében? – ezekre a kérdésekre próbáltak válaszolni a fiatalok.  Az igehirdető összefoglalva elmondta, hogy az egyház elsősorban tagokból ál, „bennem és benned van az egyház”.- fogalmazott.

Istentisztelet után Vitus –Bulbuk István ajtoni lelkipásztor előadása következett, „Kint vagy bent: ez itt a kérdés” címmel. Az előadó személyes példával közelítette meg a témát: hol a fiatalok helye a gyülekezetben, amikor generációk közötti szakadékok, nyelvi, szemléletmódbeli, kommunikációs akadályok nehezítik a beilleszkedést, közös munkát. Együtt gondolkozva lehet megoldást találni.

Ifjúsági nap Székelytamásfalván

Szünet után csoportos foglalkozás következett, melyen 6 csoportra osztva, lelkipásztorok vezetésével különböző feladatokat kellett megoldaniuk a jelenlevőknek. Érdekes kihívás volt fiatalként tervezővé válni, s az egyházi élet különböző területein zajló munkát elképzelni, megfogalmazni a hiányosságokat, jövőképet teremteni.

Szó volt a gyülekezet szeretetszolgálatáról, gazdasági programról, hitoktatásról, istentiszteleti liturgiáról, éves programról és misszióról. A csoportos munkát a Válts irányt fesztivál, a nyári programok ismertetése, a Thúry kúrián elfogyasztott finom ebéd, majd kiértékelés és megbeszélés követte. A tartalmas nap programja közös dicsőítéssel, imádsággal és áldással zárult.

Biró Erika