Hogy vagy jelen a közösségben? – Konfirmandus nap Vajnafalván

Közösség , összetartozás

Konfirmandus nap Vajnafalván


Kedden, június 28-án került sor a Kálvin heti rendezvénysorozat konfirmáció előtt álló fiataljait összefogó napra Vajnafalván. A templom előtt gyülekező 95 fiatalt helybéli önkéntes ifisek fogadták. Regisztrációkor színes pontocskákat kaptak az érkezők, melyek alapján később eldőlt, hogy a három csoport melyikébe fognak tartozni.

Hogy vagy jelen a közösségben? - Konfirmandus nap Vajnafalván

Nagy István Zoltán kommandói lelkipásztor igehirdetésével kezdődő tartalmas napnak néztek elejébe a jelenlevők. A Lukács írása szerinti evangélium 15 részéből a tékozló fiú példázata hangzott,üzenve a gyerekkor és felnőttkor határán álló fiataloknak, hogy mennyire fontos a szülői szeretet megtapasztalása és felismerése, a bűnbánat és bocsánat gyakorlása, az időnkénti önmagunkba szállás, befelé nézés. A történetben az apa nem a gyermekére haragudott, hanem a tetteire. Isten is bennünket, gyermekeit szeret, de utálja a rosszat, amit teszünk- hangsúlyozta ki a lelkipásztor.

Igehirdetés után Nt. Balogh Zoltán esperes köszöntötte az egybegyűlteket, elmondva, hogy mindenki előtt kalandos utak állnak, de ezekre az utakra fontos lelki útravalót vinni, a szeretet nagy parancsát, ami mindenre elég.

Orbán Lajos helybéli lelkész, a rendezvény házigazdája majd ismertette a programot. Ismerkedésképp egy Keresztyén dal szövegét kellett csoportonként a kapott darabkákból összeállítani, majd ezután kezdődtek a csoportos foglalkozások. Az esős idő újratervezésre kényszerítette a szervezőket, akik kénytelenek voltak lemondani a szabadtéri csoportos tevékenységről. A csoportok a gyülekezet, közösség témáját dogozták fel a Bírák könyve 7. része, Gedeon története alapján, különböző megközelítéssel, szakemberek segítségével. A három csoporton belül a kiválasztás, erőgyűjtés, harc témája került megbeszélésre, Gergely Kovács Kata óvónő, Para Noémi pszichológus, Orbán Judit lelkipásztor vezetésével. A három csoportból egyik a mozgás, másik a rajz, harmadik a népmese elemeit felhasználva mélyítette el a közösség, együvé tartozás fogalmát. A csoportok mindegyike megfogalmazott egy mottót, melyeket felhasználva a jelen levő lelkipásztorok összefoglalták a nap üzenetét.

Hogy vagy jelen a közösségben? - Konfirmandus nap Vajnafalván

Ezután 6 csoportban, forgószínpadszerűen, míg egyik kis csoport ebédelt, a többi a helyi önkéntes fiatalok vezetésével különböző szabadtéri játékokon vett részt, mert közben az időjárás megengedte, hogy a tervezett mederben folytatódjon a lelki útravalóval feltöltő nap.

 

Biró Erika