Hitvalló nap a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegyében

Szeptember 16-án Zeteváralján, a Deság Resort területén szervezték meg a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegyében a Hitvalló Napot. A festői környezet és az Erdélyi Református Egyházkerület által működtetett szabadidős központ tág tere lehetőséget biztosított arra, hogy több száz résztvevője legyen az alkalomnak. A szervezői remények legalább is erről szóltak: milyen jó lenne, ha 400 református felvállalná a hitben való közösséget egymással. Az emberi remények és számítások fölött megjelent Isten áldása és terve, ami sokszorosa volt minden emberi elképzelésnek.

📸 Nemes Anetta Nóra

A hitvalló nap reggelén, a gyülekező órájában, ahogy egyre-másra érkeztek az autók és a buszok, egyházmegyénk gyülekezeteinek a képviselői, hamar kiderült, hogy sokkal többeket indított Urunk arra, hogy ezt a református közösséget megéljék.

📸 Nemes Anetta Nóra

Valahol 1100 főnél ált meg a számolás. Reményt keltő a hívő ember számára a Szentírás ígérete, miszerint Isten összegyűjti az övéit. Mindez fokozottan igaz, ilyenkor, amikor lehetőség adódik megtapasztalni, hogy mit is jelent Isten seregébe tartozni. Egyházmegyénk legtöbb közössége 300 – 400 főt számlál, szavakba önteni nehéz hát, hogy milyen is, amikor több mint ezer hang egyszerre szól: “Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy … az én hűséges Uramnak és Megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok…”

📸 Szakács Zsolt

Vetési Nándor nagygalambfalvi kántor vezette közös hitvallás után áhítattal indítottuk a napot, amelyen Bereczki-Orbán Zsolt szombatfalvi lelkipásztor hirdette Isten igéjét. A szervezők részéről Moldovan Radu számvevő, az egyházmegye részéről Ősz Sándor főgondok köszöntötte a Hitvalló Nap résztvevőit. Ezután egy új kezdeményezés került előtérbe: sorsolás alapján minden gyülekezet kapott egy testvérközösséget. A kérés pedig egyszerű: a következő Hitvalló Napig az új egyházmegyei testvérgyülekezetek szervezzenek közösen egy számukra szimpatikus és építőnek vélt közös alkalmat.

📸 Szakács Zsolt

A nap előadásokkal folytatódott. A Férfi Sátorban Nagy György lelkipásztor előadása kötötte le a hallgatóságot. A Női Sátorban nagyjából 500-600 hölgy hallgatta dr. Kovács Réka pszichológust. Az Ifi-téren fiataloknak szánt kiselőadást és foglalkozásokat szerveztek Rátoni Botond kisgalambfalvi lelkipásztor és egyházmegyénk IKE önkénteseinek vezetésével. A Gyerek-térben

📸 Nemes Anetta Nóra

a lelkes tanítónénik, óvónénik és vallástanárok által összeállított, “Lépésről lépésre” c. foglalkozás várta a gyerekeket. A Diakónia sátránál folyamatosan lehetett vérnyomást és vércukorszintet mérni. Nagyon sok jelenlevő hálás volt ezért a lehetőségért. A Presbiteri sátornál tartalmas könyvek sokasága várta az érdeklődőket. Közben a bográcsok számára felállított Sátortéren lassan elkészült az ebéd is. Számtalan gyülekezet felvállalta, hogy beszáll a közös étkezésbe egy bográcsétel elkészítésével. Közösségeink az étkeztetés felvállalása mellett a perselyes adakozásról sem feledkeztek meg, a rendezvényt emellett Hargita Megye Tanácsa is támogatta.

📸 Nemes Anetta Nóra

A délutánt zenei és énekhangok töltötték ki. Hallhattuk a Fundamentum Együttest, egyházmegyénk Kántor Kórusát, illetve a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium Énekkarát.

Hitvalló napunk végén Páll Attila-Csaba, egyházmegyénk esperese köszöntőjét hallgattuk, amelyben háláját fejezte ki azért, hogy ennyien itt lehettünk, hogy volt egy szervezői csapat, aki mindezt előkészítette. Végül közös istentisztelettel zártuk a napot, amelyen Kolumbán Vilmos József, egyházkerületünk főjegyzője hirdette Isten igéjét.

📸 Szakács Zsolt

Sok mosolygós arc, sok hálás szív hagyta el aznap Zeteváralját. Érezhető volt Istenünk Szentlelkének a jelenléte, áldása. Nagy lehetőség volt sokak, sokunk számára töltekezni, gyarapodni. Adja az Úr, hogy jövőre is találkozzunk így és ennyien Istenünk dicsőségére!

A Hitvalló Napot összefoglaló videó a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye Facebook oldalán nézhető meg.