Hiterősítő találkozások

Kalotaszegi népviseletbe öltözött fiatalok fogadták a körösfői templom kapujában a regionális nőszövetségi találkozóra összegyűlt több mint 550 nő testvérünket. A tordai, dési, kolozsvári, kalotaszegi egyházmegyékből érkezett vendégek és a körösfői hívek zsúfolásig megtöltötték a templomot és előterét, elhozták hálájukat, találkozni kívántak Istennel, egymással.

Hiterősítő találkozások

Az Istennel való találkozás alaphangulata adott volt, ezt mélyítette Kurta Bozsena kolozsvári lelkésznő igehirdetése, aki a reformációi emlékév vezérigéje alapján (Az igaz ember hitből él, Róma 1, 17b) vitt közelebb Istenhez. A lelkésznő Zákeuson keresztül mutatta be, hogy mit jelent hit nélkül élni. Mielőtt Zákeus találkozott volna Jézussal, csak boldogulgatott, pedig mindene adott volt egy gondtalan, külső élethez. Elboldogulgatni egy életen keresztül, túl kevés, mert a lélek többet kíván, nyugtalan, ha nem kapja meg, amire vágyik. Amíg nem találkozott Jézussal, nem csillapodott le. De a Jézussal való találkozásban felismerte, hogy a Megváltó őt már hamarabb kereste, mielőtt felmászott volna a fügefára és az üdvösség már abban a pillanatban elkezdődött, mikor átadta magát Mesterének. A lelki nyugalma a külső életében is változást hozott, szétosztotta vagyonának lopással szerzett részét. A találkozás, bűnbocsánat, jóvátétel után boldog lett. Jézus közelében rendbejött az élete. A mi életünk is csak az Ő közelében jöhet rendbe, összegzett a lelkésznő.

Hiterősítő találkozások

Igehirdetés után Lukács Margit, a kalotaszegi egyházmegye lelkészértekezleti elnöknője köszöntötte a résztvevőket, majd a négy egyházmegye lelkészértekezleti elnöknője és esperese is átadta üdvözletét. Szünet előtt a helyi lelkész ismertette a templom történetét, szünet után Bartha István Zsolt zsoboki lelkész Hogyan viszonyuljak a fiatalokhoz című előadásában a beszélgetésre, megértésre helyezte a hangsúlyt. Kiemelte a serdülőkor jellegzetességeit, a lázadás mellett a hallgató hit, ami inkább jellemzi ezt a korosztályt, persze nagyon fontos, hogy mit hoz otthonról batyujában a fiatal. A társaság nagymértékben befolyásolhatja, hogy milyen úton halad tovább az otthoni fészekből való kiszakadás után. A beszélgetés, a fiatalokhoz való közel kerülés lebontja a falakat, amelyet az elhamarkodott ítélkezés által építünk.

Az előadás utáni plénum beszélgetésben a nemzeti azonosság megőrzéséről is szó esett.

Hiterősítő találkozások

A beszélgetés után Vincze Minya István kalotaszegi esperes és Kovács Kurucz János Körösfőről elszármazott tanár bemutatták a Kalotaszegi Krónikácskák című könyvet.

A templomi együttlét után a helyi kultúrotthonba vonultunk le, ahol a közös ebéd alatt beszélgethettünk, örvendezhettünk, hogy együtt vagyunk. Köszönjük a szervezők és a helyi gyülekezet munkáját.

A reformáció 500. évfordulóján újra rácsodálkozhattunk arra, hogy Istenünk mennyi mindent ránk bízott és hogy az ő segítségével annyi mindenre képesek vagyunk.

 

Szöveg: Károly Károly körösfői lelkipásztor

Fotó: Kovács László