Hitben és szeretetben gazdagok – hatodik alkalommal rendeztek családi napot Bonyhán

Újabb sikeres családi napot szervezett az Erdélyi Református Nőszövetség Bonyhán. Július 13-án, az előző öt évhez hasonlóan, újra benépesült a Bethlen-kastély parkja, az öreg fák alatt zsoltár csendült, és közel kétezren részesültek az úrvacsorai közösségben.

Hitben és szeretetben gazdagok – hatodik alkalommal rendeztek családi napot Bonyhán

Hatodik alkalommal szervezett a Nőszövetség családi napot Bonyhán. A rendezvény idén is úrvacsorás istentisztelettel indult, amelyen Kató Béla püspök hirdette az igét, majd többféle program várta a résztvevőket: a legkisebbek a gyerekfoglalkozásokon szórakozhattak, az ifjak külön sátorban gyűltek össze, az egyházmegyék csapatai vetélkedőn vettek részt, Lengyelné dr. Püsök Sarolta az egységről tartott előadást, a templomban Meister Éva színművész Kocsis István Árva Bethlen Kata című monodrámáját mutatta be, emellett imaösvény, zsoltáréneklés, kézműves vásár, majd a Sófár együttes koncertje gazdagította a programkínálatot. Idén először szervezték meg az Ismersz-e engem? vetélkedőt nyolc egyházmegye csapatának részvételével. Egyházmegyénként öttagú csapatok jelentkeztek, és kiírásként szerepelt, hogy felnőtt, gyerek, férfi és nő is legyen a tagok között. A vetélkedőt a marosi egyházmegye csapata nyerte. A Kert az Édenben pályázat díjait is kiosztották, a legszebb udvarokat, parkokat, kerteket méltató pályázatot a berekeresztúri egyházközség nyerte, a dobogó további fokain Szováta és Vámosgálfalva kapott helyet.

Hitben és szeretetben gazdagok – hatodik alkalommal rendeztek családi napot Bonyhán

Az ünnepi istentiszteleten Kató Béla püspök hirdette az igét a Jn 17,11b; Ef 2,14 és Mt 8,14–15 alapján. A rendezvény mottóját két másik igével toldotta meg, hogy a résztvevők világos útmutatást kaphassanak az egység megvalósulását illetően. A híveket, közösségeket vagy akár családtagokat is egymástól elválasztó falakról beszélt, amelyek láthatatlan szilárdságukkal is képesek szétszakítani, megfertőzni legszebb kapcsolatainkat. „Ezek a falak Jézus Krisztusban omolhatnak le. Az egység csak ott valósulhat meg, ahol Krisztusban vannak együtt az emberek” – jelentette ki a püspök, és rámutatott, hogy a gondokat csak keresztyén légkörben lehet megoldani. Az anyósok, menyek és vők családban betöltött szerepét hangsúlyozta, megemlítve a rengeteg megromlott kapcsolatot. „Amikor az egész világ problémáját szeretnénk megoldani, a legszűkebb körökben kell kezdeni. Elengedhetetlen, hogy az Úr Jézust beengedjük családunkba, hiszen csak békében, egységben lehet növekedni és fejlődni” – hangzott el. Az ágendai szolgálatot Bogya-Kis Mária, a Királyhágómelléki Református Nőszövetség elnöke végezte. Elmondta, Szatmárnémetiben gyülekezetük Árva Bethlen Kata nyomdokaiba lépett, református óvodájukat is róla nevezték el.

Hitben és szeretetben gazdagok – hatodik alkalommal rendeztek családi napot Bonyhán

Borsos Melinda, az Erdélyi Református Nőszövetség elnöke köszöntőbeszédében otthonnak nevezte a Bethlen-kastélyt, ahova évente visszatérhet a közösség feltöltődni Isten közelségében. „Sokszínűségünk ellenére közösségbe kovácsolnak minket közös értékeink: az Istenbe vetett hitünk, anyanyelvünk, történelmünk. A bonyhai kastélynap eszköz a Nőszövetség kezében, amellyel egy közösséget szándékszik egységbe kovácsolni. Nemcsak a falakra, hanem felfele tekintünk. A kastély romos falait látva összeszorul a szívünk, de az épületnek jövője van. Időbe telik a munkálatok elkezdése, de Erdélyi Református Egyházkerületünk a magyar kormány támogatásával elvégzi. A felújított kastély azonban nem lesz otthon közösség nélkül. Ezért törekedjünk annak megteremtésére” – jelentette ki az elnöknő.

Hitben és szeretetben gazdagok – hatodik alkalommal rendeztek családi napot Bonyhán

Brendus Réka, a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság főosztályvezetője Bethlen Kata reformátusságához, hitéhez való ragaszkodását állította példaként az egybegyűltek elé. „Bonyha ma így üzen nekünk: hitben és szeretetben gazdag nők vagyunk, gyengeségünk valójában az erőnk, családokat, gyermekeket tartunk össze, emellett egy egész közösséget azáltal, hogy a gyermekeknek templomot, iskolát, hitet és reményt tudunk nyújtani. Ha valakinek Isten külső tehetséget adott, fordítsa azt az Isten dicsőségének előmozdítására” – fogalmazott. A továbbiakban Alin Ioan Jors, Bonyha polgármestere és Varga Edömér alpolgármester szóltak az ünneplőkhöz, hangsúlyozva a kastély felújításának és működtetésének rendkívüli hasznát a település és a vidék számára, biztosítva az ünneplőket afelől, hogy a helyi polgármesteri hivatal minden tőle telhetőt megtesz a projekt megvalósítása érdekében.

Hitben és szeretetben gazdagok – hatodik alkalommal rendeztek családi napot Bonyhán

A délután folyamán Lengyelné dr. Püsök Sarolta tartott előadást „..hogy egyek legyenek, mint mi” címmel. Visszatekintett a magyar református egység tíz évvel ezelőtti kihirdetésére és annak előzményeire: „A magyar reformátusok vezetői már a vasfüggöny és a vörös csillag lehullásának pillanatában latolgatták, hogy miként lehetne kifejezni az együvé tartozásunkat”, majd a reformáció nyomán végbement magyarországi változásokat és a trianoni döntés következményeit mutatta be. Az egységtörekvés apró, de jelentős mozzanataiként a közös liturgiás és énekeskönyvet emelte ki, majd a Bibliából mutatta be a széthúzás és egység példáit. Végül feltette a kérdést: „Van hát okunk ünnepelni a magyar református egységet? Igen, szabad nekünk örömünnepet ülni, de csak azzal a feltétellel, ha ünneplésünket szent feladatok, célok felvállalásával töltjük ki. Szabad ünnepelnünk, amennyiben ezt is áldott alkalomnak tekintjük életünk megjobbítására, arra, hogy a mellettünk levőkben valóban testvért és ne ellenséget, vetélytársat lássunk. Ünnepelhetünk, ha ezáltal is közelebb kerülünk ahhoz az Istenhez, akiben Atya és Fiú egy, akiknek egységét a Szentlélek velünk is megtapasztaltatja. Amennyiben ez a Krisztus tölti ki az életünket, valóban elmondhatjuk, hogy örömünnepet ültünk.”

Hitben és szeretetben gazdagok – hatodik alkalommal rendeztek családi napot Bonyhán

A családi nap szervezése már ősszel elkezdődik, ilyenkor főleg a kiértékelésen van a hangsúly, a tavaszi találkozón pedig már a konkrétumokat is leszögezi a csapat. Tatár Anna Julianna szervező, nőszövetségi titkár az eseményről elmondta: „Itt látjuk meg igazán, hogy a munkánk nem volt eredménytelen. Nagyon jó együtt imádkozni, igét hallgatni, úrvacsorázni, különösen jó érzés, amely a következő évig elkísér. Azt gondoltuk, kisebb lesz az érdeklődés az előző évekhez képest, de láthatóan nagyon nagy létszámban vannak jelen az asszonyok, családok, és ez örömmel tölt el.”

Hitben és szeretetben gazdagok – hatodik alkalommal rendeztek családi napot Bonyhán

Az idei bonyhai családi nap mottója a Magyar Református Egyház egységünnepléséhez igazodik: „Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi.” (Jn 17,11b) Borsos Melinda ezzel kapcsolatban kifejtette: „Az egység számunkra a közösséget jelenti. Ha a mindennapi cselekedetekre fordítanám le, a kastélynap megszervezése is jó példa – egységben és közösségben történik. Nemcsak a Nőszövetség szervezi, az egyházkerület vezetői is támogatnak, segítenek, a Presbiteri Szövetség is beszáll akár fizikai munkával, mozgósítással, az IKE fiataljai saját programot hoznak, a Keresztény Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért (KOEN) Alapítvány munkatársai gyerekprogramot szerveznek, de jelen van a helyi gyülekezet is, rengeteget segítenek. Mindenkinek van valamilyen apró feladata, legyen akár székelyföldi, kalotaszegi, Maros menti az illető. Számunkra ezt is jelenti az egység: próbálunk egy olyan közösséget létrehozni, amelyben mindenki szolgálhat.”

Hitben és szeretetben gazdagok – hatodik alkalommal rendeztek családi napot Bonyhán

A kastély jövőjét illetően elmondta: „Programok megvalósítására, egyházi, kulturális, lelki rendezvényekre, képzésekre szeretnénk használni a megújuló kastélyt. Itt lesz a Nőszövetség hivatalos székhelye is. Egy kis múzeumi rész emléket állít majd Bethlen Katának és a Bethlen családnak. A magyar kormány támogatásának köszönhetően az anyagi fedezet már megvan, az egyházkerület el is kezdte a felújítási folyamatot, jelenleg az adminisztratív lépéseknél, tervezésnél, engedélyeztetéseknél tartunk. A kastély épülete nem alkalmas szállás kialakítására, ezért egy szállodát terveztünk mellé.” A kastélypark is új köntösben fog pompázni, emellett szabadtéri amfiteátrum is lesz, és a hitépítő, hagyományőrző, kulturális, kapcsolaterősítő programok minden generációt megszólítanak majd.

 

Berekméri Gabriella