HISZen Ő él

A Hivatásmegőrző Szolgálat munkatársai két napos együttléten Szarka Miklós magyarországi lelkipásztor vezetésével egy továbbképzési alkalmon vettek részt Györgyfalván a Bethlen-Házban, 2015 március 18-19.-én.

Az együttlét a Beszélgetések önmagammal – coram Deo  címszó alatt zajlott.

Szarka Miklós, aki a Házasság és Családsegítő szolgálat egykori vezetőjeként több éven keresztül lelkipásztor kollegáit is pásztorolta, és aktív nyugdíjasként most is pásztorolja,  a jól ismert tétellel indított, miszerint a személyiségünk Isten kezében munkaeszköz, és éppen ezért oda kell figyelnünk rá, karban kell tartsuk, az önismereti munka életünk végéig tartó kötelességünk. Kálvin is erre hívja fel a figyelmünket már az Institutio első soraiban: „egész bölcsességünk, már ti. amelyet igaz, valóságos bölcsességnek kell tartanunk, két részből áll: Isten s önmagunk ismeretéből. egyébként, bár egymással sok kapocs fűzi őket össze, nem könnyű eldönteni, hogy melyik előzi meg és szüli magából a másikat.”

HISZen Ő él

Meghatározó volt a képzés vezetőjének a biblicitása, ahogy minduntalan visszautalt a Szentírásban olvasható tanításokra, és közel hozta azokhoz a pszichológia, orvostudomány által felismert megállapításokat.

A HISZ munkatársai , akik azt tűzték ki célul, hogy az Erdélyi Református Egyházkerület területéről és gyülekezeteiből hivatásgondozási, lelki- és életvezetési, általában bármiféle lelkigondozói segítségért fordulónak törődést és számukra lehetőség szerint a megfelelő segítségnyújtást kínálják fel, önmaguk számára is fontosnak tartják a lelki karbantartást. Ennek egyik elemeként, az önmagunkkal folytatott beszélgetés célja az önmagunk jobb megismerése és a hozzánk illő viselkedés kialakítása. Mint minden kommunikációnak, ennek is vannak akadályai, mint pl. amikor a problémát kihelyezzük vagy behelyezzük magunkba.

Szarka Miklós vezetésével sorra vettük az önmagunkkal folytatott akadálytalan párbeszéd lépcsőfokait, szempontjait.

A több mint két évtizedes lelkigondozói tapasztalatból hozott legfrissebb esetmegbeszélések  megerősítették bennünk, hogy még hosszú és nehéz munka áll előttünk ahhoz, hogy a HISZ betöltse rendeltetését. A már eddigi megkeresések bíztató jeleknek bizonyulnak, de szükség van arra, hogy a lelkészi társadalom előtt ismertté tegyük a Hivatásmegőrző Szolgálatot. Ehhez logót választottunk, honlapon (https://hivatasmegorzoszolgalat.wordpress.com/) és Facebook-on hirdetjük elérhetőségeinket és keressük a személyes találkozás alkalmait is, amikor beszélni tudunk arról, miben tudunk segítséget nyújtani a hozzánk fordulóknak.

Addig is és azután is szolgálatunk fontos elemeként marad az egymásért való imádkozás, Coram Deo, Isten elé víve szolgálatunk nehézségeit, örömeit, áldásait és megpróbáltatásait.

Sógor Árpád, HISZ munkatárs

Kolozsvár, 2015 március 22