Házasság Hete – ökumenikus zárónap az oroszfalvi református templomban

A hűséget és a szeretetet ünnepelték

Áldás a házasságra

 

Zsúfolásig telt az oroszfalvi templom vasárnap, a Házasság Hete rendezvénysorozat záró napján, ahol az ökumenikus istentiszteletet követően katolikus és református lelkészek megáldották a jelenlévő párokat, s a közös élet szimbólumaként egy külföldről hazatért család ikergyermekeit keresztelték meg.

Házasság Hete - ökumenikus zárónap az oroszfalvi református templomban

– Néhány éve tűztük ki célul, hogy töltsük meg a templomot, és örömömre szolgál, hogy elmondhatom, szinte hónapról hónapra többen vagyunk, eljöttünk hálát adni a családunkért, a gyermekáldásért és kérjük Isten segítségét életünk hátralévő részében – szólt Raff Róbert református szórványlelkész a több mint 160 tagú gyülekezethez.

Az ünnepi szentmisét Farkas Alajos, a kantai római-katolikus plébánia segédlelkésze celebrálta, aki azt a házaspárokért, a férfit és nőt összekapcsoló szeretet megerősödésért ajánlotta fel.

Házasság Hete - ökumenikus zárónap az oroszfalvi református templomban

„Keresztényként ünnepeljük ma meg a legnagyobb szeretetet, amely Istentől való, és amellyel egybekapcsol egy férfit és egy nőt. Imádkozzunk ma a házastársakért, azért, hogy az a szeretet és a hűség, a békés együttélés valóra váljon” – jelentette ki Farkas Alajos.

Ruszka Sándor, a kézdivásárhelyi Református Kollégium iskolalelkésze igehirdetésében a bibliai Ruth és anyósa, Naomi történetén keresztül Isten családban való megjelenítésére buzdította a hallgatóságot.

Házasság Hete - ökumenikus zárónap az oroszfalvi református templomban

„Az istentisztelet nem a templomban kezdődik, mert senki közülünk nem a templomban születik, hanem a családban. Az Istennek a tisztelete a családban kezdődik először, a templomban legfeljebb folytatódik. Ha a családnak van Istene, akkor az istentisztelet ott kezdődött meg” – fogalmazta meg a lelkész.

Az igehirdetést követően a jelenlévő házastársak, vagy házasodni készülők a templompadok köré sorakoztak fel, és mindhárom lelkész áldását adta a közös életükre. Jelképes gesztusként, a házasság gyümölcseként pedig keresztelőre is sor került, egy Budapestről hazalátogató család ikerpárja részesült a keresztség szentségében.

Házasság Hete - ökumenikus zárónap az oroszfalvi református templomban

Az eseménysorozat szervezői egyébként a Mustármag és a Búzakalász Családi Közösségek, akik először tavaly hozták tető alá a rendezvényt, hogy minél jobban rátereljék a figyelmet a házasság fontosságára. A közösségeknek egyébként rendszeres programjaik vannak, többek között kéthetente családi bibliaórákat tartanak, amelyet felváltva tartanak családoknál. Érdeklődni ezzel kapcsolatban a 0754.646.744-es telefonszámon lehet.


Berszán Réka

Fotó: Vargha Gáspár András