Három új kötet a Református Tanárképző Kar oktatóinak tollából

Három új szakkönyvet adtak ki a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karának tanárai: dr. Lészai Lehel Discipleship in the Synoptics címmel angol nyelven értekezik a tanítványságról, elhívásról, dr. Püsök Sarolta Az Írás vonzásában címmel adott ki teológiai e-könyvet, dr. Gorbai Gabriella pedig szintén tanulmányokat gyűjtött össze a Pletyka, mobbing, pszichoterror című kötetben. A kiadványokat közös könyvbemutatón ismertették január 11-én a tanárképző kar épületében.

Három új kötet a Református Tanárképző Kar oktatóinak tollából

A hármas könyvbemutatón Lészai Lehel Discipleship in the Synoptics című kötetét dr. Rád András László ismertette. Először is kiemelte, hogy a szöveg közérthető, angol nyelve igényes, egyes részei pedig magyar nyelven is megjelentek, és nem intézményes tanítványságról szól, hanem kapcsolatról. „Ennek a kapcsolatnak része lehetek én is. Isten nekem is ajánlja ma, itt, vagy a világ bármilyen táján” – hangzott el. A kötet célja meghatározni a tanítványságot, majd ennek mai helyzetünkre való vetületét vizsgálja. „A teljes könyv a következő kérdések megválaszolását szolgálja: kiket hív ma el Krisztus? Hogyan hív el minket? Hova hív minket? Miért hív minket? Milyen módon kell őt követnünk? Mit vár el a leendő tanítványoktól a 21. században?” – sorakoztatta fel Rád András László, majd rámutatott, a kérdésekből meglátszik: a szerző az olvasót is bevonja az elmélkedésbe. A szerző maga így fogalmaz: „A kutatás tervezett célja gondolatokat és hitet ébreszteni az olvasóban.”

Három új kötet a Református Tanárképző Kar oktatóinak tollából

Püsök Sarolta elektronikus formátumban elérhető teológiai tanulmánykötetét dr. Lukács Olga dékán ismertette. Az Írás vonzásában című kötet két évtizedes tanári és kutatói munka során gyűlt össze, kilenc tanulmányt foglal magában, és elsődleges célja – amint a szerző az előszóban megfogalmazza –, hogy „a Biblia nagy kérdéseinek kontextuális vizsgálatát követően a fő üzenetet a vizsgált korszakból áthelyezze a mába, újrarendezze, kiemelje az időszerűség mércéjével”. Lukács Olga szerint „a szerző a tőle megszokott igényességgel, magas szakmai tudással ajándékozza meg az olvasót”. A kötet nagyobb részét az első két tanulmány teszi ki (Egy aranylap a Bibliából, avagy a történet, amely Kirkegaardot álmatlanná tette és Kultuszkritika a kisprófétáknál), a következő hat írás prédikációvázlatot is tartalmaz, az utolsó tanulmány pedig a tudománynépszerűsítő stílusban állítja az olvasó elé Dorkász történetét.

Három új kötet a Református Tanárképző Kar oktatóinak tollából

A Pletyka, mobbing, pszichoterror című tanulmánykötet Gorbai Gabriella szerkesztésében jelent meg, nagyrészt egy tavalyi szakmai konferencia előadásait tartalmazza. A tanulmányok foglalkoznak az intézményekben jelentkező bántalmazással, az iskolai visszaélésekkel, családi problémákkal, majd az utolsó fejezet a traumák feldolgozására, fájdalmak tompítására keres megoldást. A szakszövegek vizsgálják az áldozatok és bántalmazók személyiségi jegyeit, a visszaélések kialakulásának környezetét, de teológiai szempontból, bibliai példákon át is megközelítik a témát, és foglalkoznak a napjainkban zajló online zaklatással is. A kötetben emellett helyet kap a családon belüli erőszak kérdése, a fizikai és lelki terror jelensége és ennek kezelési lehetőségei. A szerzők közt szerepel Hézser Gábor, Püsök Sarolta, Jakabházi Béla-Botond, Gorbai Gabriella, Somfalvi Edit, Vitus-Bulbuk Emese és Mikola Nyíri Emese neve.

A programot Majó Zoltán (furulya) és Miklós Noémi (zongora) tanárok gazdagították előadásukkal.

Berekméri Gabriella