Három református óvodáért adtak hálát Kolozs megyében

Három új óvodánál – Tordán, Kolozsvár-Tóvidéken és Désen – tartottak szűk körű hálaadó ünnepséget csütörtökön, május 20-án. Az intézmények építését a magyar kormány támogatta a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében, az Erdélyi Református Egyházkerület közreműködésével.

Városi környezetben és szórványban különösen nehéz összegyűjteni és megfelelően nevelni a magyar gyerekeket anyanyelvük, hagyományaik megőrzésére, ez pedig létkérdés közösségünk számára – hangzott el a hálaadó ünnepségeken. A gyerekek mindhárom helyszínen belakták már az új, korszerű épületeket, értelmet adva a nagyszabású befektetéseknek.

Református sziget alakult ki Tordán

Két óvodai és két bölcsődei csoportot, összesen hatvan gyereket fogad be az új református óvoda Tordán. A két óvodai csoportba negyvenen, a bölcsődébe húszan járhatnak. Az építkezést 2019 januárjában kezdték el, 2020 szeptemberében pedig megtörtént a műszaki átadás, és az új tanévtől beköltözhettek a gyerekek.

2019 januárja és 2020 szeptembere között épült fel az új tordai óvoda. 📸 Kiss Gábor

Az intézmény az Ótordai Református Egyházközség tulajdonában van, együttműködési szerződéssel a város polgármesteri hivatala működteti. Az óvodát a helyi katolikus közösség egyik vissza nem szolgáltatott épületéből költöztették át az új helyre. Az egyházközség telkének felét, amelyen az óvoda áll, a múlt rendszerben államosították, a húszas években iskola épült itt, később tornaterem, amely a kommunizmus idején moziként működött – mondta el Nagy Albert lelkipásztor. 2008-ban bontotta le az egyházközség ezt az épületet, amelynek helyén felépült az óvoda, református szigetté alakítva a környéket, hiszen itt található a református templom, a parókia és a Jósika Miklós Elméleti Líceum is.

Józan Erzsébet, a Jósika Miklós Elméleti Líceum igazgatója az eseményen elmondta: nagy szükségük volt erre az intézményre, hiszen

az iskola 13 éve működik önálló magyar intézményként, és nagyon megváltoztatta a tordai magyar gyerekek életét.

„Felvállalják identitásukat, nyelvüket, továbbadják egymásnak a magyar műveltséget. Nemcsak a tordai gyerekeknek akartuk biztosítani a magyar oktatást, hanem az egész Aranyosszéknek. Ezt a továbbiakban is vállaljuk” – hangsúlyozta az igazgatónő.

Összesen hatvan gyereket fogad be az új intézmény. 📸 Kiss Gábor

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke a döntések jelentőségét hangsúlyozta rövid igehirdetésében. Felhívta a figyelmet arra, hogy a felnőtt generáció egyre kevésbé vállalja a felelősséget, pedig az ő kezükben van a gyerekek életének alakulása. „A szülő döntése, hogy a gyermek milyen nyelven fog tanulni, milyen kultúrát, vallásos nevelést szív magába” – mutatott rá a püspök, és hozzátette: ebben nagy szerepe van a közösségnek és egyháznak is, hiszen Isten ránk bízta a kicsiket. Az óvoda jele annak, hogy a közösségben a szülők mertek döntést hozni gyerekeik nevelését illetően. Felhívta a figyelmet arra is, hogy „a mi döntéseink előtt, fölött volt már egy döntés. Ez meghatározza minden ember életét. Ő adta a gyermekeinket, minket is ebbe a világba állított: teremtő és szabadító Istenünk. Az ő döntse a legfontosabb.

Ha minden döntés az Istenét követi, nem lehet kétség, hogy hogyan fogunk továbbmenni.”

Az óvodák átadásán a magyar kormány képviseletében Grezsa István vett részt, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a közös óvodaépítési projektek nemcsak a magyar-magyar, hanem a Kárpát-medencében élő különböző népek együttműködését is megerősítik. „A vallástalanság és értéktelenség terjedésével meg kell találnunk azokat a kapaszkodókat, amelyeket a több mint ezeréves történelmünk kijelölt számunkra: a keresztyén út követése. Ebben a református egyház a nemzet megmentő ereje volt. Ma, a nyugati felfogással szemben, éppen az a korszerű, hogy hagyományainkat megőrizzük” – fejtette ki Grezsa István.

22 év után új épületben a tóközi óvoda

Kolozsváron a tóvidéki egyházközség 1999 őszén hozta létre az 1994-ben felszentelt temploma alagsorában az óvodát, amely így két évtized elteltével „kijöhetett a felszínre”. Kolozsi Katalin igazgató arról számolt be, hogy a totyogó csoportban 18 gyerekkel foglalkoznak, egy év tízhónapostól hároméves korig, a nagyobbak pedig két vegyes korosztályú csoportba járnak. Az igazgatónő elmondta, hitben, szeretetben nevelik a gyerekeket, a szülők partnereiként.

 

Kolozsváron a tóközi gyülekezet óvodája 22 évig működött a templom alagsorában. 📸 Kiss Gábor

„Már öt éve tárgyalta a kérdést az óvoda kuratóriuma, a kívánság imádság tárgya lett, majd messze meghaladva minden elképzelést valósággá vált” – mondta el Kozma András, a gyülekezet lelkipásztora. 2017 júniusában vette meg az egyházközség az ingatlant, amelyet négyévi munkával alakítottak át óvodává – ebből az adminisztráció, bürokrácia vette el az idő nagy részét. Isten gondviselését tanúsítja, hogy sikerült a templom és nemrég épített idősotthon közelében megtalálni a megfelelő telket és épületet erre a célra. A költözés pedig bővüléssel is járt:

egyetlen 28 tagú csoport helyett három csoportban 70 gyermekkel foglalkozhatnak.

A csütörtöki ünnepi alkalmon Kató Béla püspök a 2Kir 5,2–3 alapján szólt az egybegyűltekhez. Rámutatott, hogy az 1989-es fordulat után egyházunk nagy lehetőséget kapott az ige terjesztésére, a hitbeli nevelésre, hiszen minden iskolában vallásos oktatást vezethettek be. Ez azonban nem volt elég, „szükség volt intézményeket létrehozni, hogy különös szeretettel és gonddal neveljük fel az Isten által ránk bízott gyermekeket.” A felolvasott történetben a kislány vezeti el a prófétához Naamánt, őszinte, gyermeki tanúbizonyságot téve az Úrról. A püspök szerint a mai gyerekeket a világ rabolhatja el, ha nem teremtünk nekik biztos gyökereket. „Mindig is tanító, nevelő egyház voltunk, és ha lemondanánk most erről, önmagunkról mondanánk le” – hangsúlyozta Kató Béla.

A totyogó csoportban 18 gyerekkel foglalkoznak, a nagyobbak pedig két vegyes csoportba járnak.📸 Kiss Gábor

Grezsa István arra hívta fel a figyelmet, hogy a többségbe való olvadás útján a legveszélyeztetettebb helyzetben a nagyvárosok lakói vannak. A miniszteri biztos szerint kétszáz éves magyar óvodapedagógiai hagyományunkhoz híven továbbra is fő cél marad az anyanyelv és kultúra, magyar azonosságunk megtartása. „A mi dolgunk nem fejeződik be a falak felállításával, az itt dolgozókon múlik, hogy a gyerekek magyarul álmodjanak életük végéig” – mondta el a miniszteri biztos, majd megköszönte az erdélyi egyházkerületnek az elmúlt öt évben nyújtott megbízható munkáját.

Az egyházközség telkén épült új óvoda Désen

Désen két óvodai és egy bölcsődei csoportnak (40 óvodásnak és 10 bölcsisnek) ad otthont a következő tanévtől az új, korszerű, minden szükséges eszközzel felszerelt intézmény, amelyet 2019 januárjában kezdtek el építeni. A teljesen új épület a református templom közelében, a helyi egyházközség telkén található, és együttműködési szerződéssel a polgármesteri hivatal fogja működtetni. Addig az egyházközség gondoskodik a 26 tagú óvodai csoportról, amely márciusban költözött be az épületbe – mondta el Szilágyi Róbert lelkipásztor.

Désen az egyházközség üres telkén épült fel az új óvoda. 📸 Kiss Gábor

Ábrahám és Sára történetét idézte fel, és rámutatott: ha Isten ígéretet tesz, a nincs vagy a kicsi, kevés nem lesz akadály. Dés lakosságát többször is megtizedelték a török és tatár támadások, de a közösség mindig talpra állt. „Isten útjai többek száraz matematikánál, ő csodák kivitelezője, hatalma felülírja a kétségbeesett számításokat, embereken keresztül munkálkodik, hogy népeket és nemzeteket tartson meg” – fejtette ki Szilágyi Róbert, felhívva a figyelmet arra, hogy a legjobb befektetés a gyermek, hiszen

amíg magyar oktatási intézmények épülnek, nincs ok a félelemre.

Kató Béla püspök a dési ünnepségen azt hangsúlyozta, hogy az új óvoda a város és a gyülekezet javára van. Hozzátette: ha az anyanyelvű oktatás sérül, a generációk kihalnak, és hiába újul meg a dési templom, nem lesz ki látogassa. Minden áldozat tehát a magunk életének védelméért van. Az 1Kor 14,16 verset idézve rámutatott: nem lehet isten útjára vezetni a híveket, ha nem értik az igehirdetés nyelvét, az értékek és nyelv átörökítése pedig az óvodában kezdődik el.

Két óvodai és egy bölcsődei csoportnak ad otthont a következő tanévtől az új intézmény. 📸 Kiss Gábor

Grezsa István ezúttal a vegyes házasságokban született gyerekek helyzetét emelte ki, akik így sokkal könnyebben megőrizhetik édesanyjuk vagy édesapjuk hagyatékát. Costan Morar, Dés polgármestere megköszönte a gyerekekért nyújtott támogatást, és biztosította a város vezetőségének közreműködéséről az egybegyűlteket. Zárásként Bányai Csaba esperes mondott áldást, és a Péld 22,6 verset idézte:

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.”

A Kárpát-medencében 179 új óvoda és bölcsőde épülhet fel, és további 713 intézményt felújítanak. Ebből az Erdélyi Református Egyházkerület 22 új intézményt építtet, hatot pedig felújít.