Három egyházmegye ünnepel a Kálvin-héten

Kilencedik alkalommal szervezi meg a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye a Kálvin-hetet, amelyhez idén a Sepsi és az Erdővidéki Református Egyházmegye is csatlakozik. A gyülekezetek minden rétegét megszólító, június 26. – július 1. között megszervezett eseménysorozat szombaton, a gyülekezeti napon csúcsosodik ki, amelyen Kató Béla püspök hirdet igét, ugyanakkor ezen a napon leplezik le Kálvin János mellszobrát a Kovászna-Belvárosi templom kertjében.   

Balogh Zoltán, a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye esperese elmondta, az elmúlt években tudatosan egy-egy téma köré építették a Kálvin-hét programjait, tavalyelőtt a család évét ünnepelték, tavaly a gyülekezet évét szervezték meg, idén pedig az egyház éve lesz. A három Kovászna megyei egyházmegyéhez ugyanakkor két magyarországi egyházmegye is csatlakozik idén, a Nagykunsági és a Szatmári testvér egyházmegyék is részt vesznek az ünnepen. 

A Kálvin-hét gyereknappal kezdődik Szörcsén, a fiatalok napján Bartos Károly egyházkerületi ifjúsági előadó tart előadást Kézdivásárhelyen, a nőszövetségi napon Szegedi László generális direktor igehirdetése után Ruszka Sándor kézdivásárhelyi lelkipásztor beszél a szeretetről, kicsit másképp. A Pákéban tartott presbiteri napon Adorjáni Zoltán teológiai tanár tart előadást, az Alsócsernátonban megszervezett konfirmandus napon kiscsoportos foglalkozások mellett játékok, csoportos vetélkedők, énektanulás várja a konfirmációra készülő fiatalokat. A Kálvin-hét gyülekezeti napját július 1-én szervezik meg Kovásznán, a 10 órától kezdődő istentiszteleten Kató Béla püspök hirdeti az igét, az istentisztelet keretében az úrvacsora sákramentumát is kiszolgáltatják, majd 12 órától leplezik le Kálvin János mellszobrát a Kovászna-Belvárosi templom kertjében. Ezt követően kórustalálkozóra kerül sor a templomban, de gyerek- és ifjúsági programok is lesznek közben. Délután Marosán Csaba mutatja be a Luther asztalánál című előadását, majd koncertek és táncház is várja az érdeklődőket. 

Három egyházmegye ünnepel a Kálvin-héten