Hármas könyvbemutató az egyháztörténeti kutatás gyarapodására

Két forráskiadványt és egy konferenciakötetet mutattak be a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Egyháztörténeti Tanszéke szervezésében kedden, június 20-án. A köteteket Buzogány Dezső és Kolumbán Vilmos József, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet professzorai mutatták be, emellett Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke és Kállay Dezső, a teológiai intézet rektora is köszöntötte az egybegyűlteket. Az eseményt Buzogány Dezső professzor tiszteletére szervezték meg, 60. születésnapja alkalmából.

Hármas könyvbemutató az egyháztörténeti kutatás gyarapodására

Az eseményen a Buzogány Dezső, Dáné Veronka, Sipos Gábor, Kolumbán Vilmos József és Ősz Sándor Előd által szerzett Erdélyi református zsinatok iratai első és második kötetét mutatták be, amelyek az 1591-1714, valamint az 1715-1770 közötti korszakokat ölelik fel, és zsinati végzéseket, iratokat, lefordított latin szövegeket, egyházmegyék vizitációs jegyzőkönyveit, püspöki meghívókat tartalmaznak. Buzogány Dezső elmondta: mindeddig összesen 37 egyháztörténeti kötet született, a kutatásnak pedig hangsúlyos volt a pedagógiai jellege, hiszen több tíz teológus járult hozzá a kötetek elkészítéséhez, de munka meghaladta az egyháztörténeti keretet, több világi történész is bekapcsolódott, segítséget nyújtott.

Hármas könyvbemutató az egyháztörténeti kutatás gyarapodására

A tavaly áprilisban megszervezett protestáns egyháztörténeti konferencia előadásait összegyűjtő kötetet Kolumbán Vilmos József mutatta be, amely 26 előadó munkáját tartalmazza. A professzor, aki az esemény főszervezője is volt egyben, hangsúlyozta: a konferencia szervezői korszaktól és kutatási területtől függetlenül esélyt adtak a kutatók bemutatkozására, teológiai tanárok, lelkipásztorok, kutatók egyaránt csatlakoztak a munkához. A kötet az Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek sorozat 22. darabjaként jelent meg Non videri, sed esse – tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére címmel.

A három könyvet bemutató rendezvényen az egyháztörténeti kutatások, valamint a forráskiadványok, a források összegyűjtésének és publikálásának jelentőségét hangsúlyozták a felszólalók. Kató Béla püspök a reformáció 500. évfordulóján rendezett események, kiadványok az emlékek állításának hosszú sorára hívta fel a figyelmet, amelyek a református egyház gyarapítása mellett nyomot hagynak a jubileumról az utókor számára is. „A felületes történések korában a tudományos kutatás, könyvírás rendkívül értékelendő példa, az erdélyi egyháztörténetet pedig kiemelt témakörként kell kezelni” – jelentette ki a püspök, majd biztosította az egybegyűlteket arról, hogy az egyházkerület továbbra is teljes mértékben támogatja a könyvkiadást, tudományos kutatást.

Hármas könyvbemutató az egyháztörténeti kutatás gyarapodására

Kállay Dezső, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet rektora a történelem, a források feltárásának hasznáról, a kutatások jelentőségéről, a munka befejezhetetlen voltáról beszélt. „A múlt tanulságai vannak előttünk: a megértett idő, korszakok, események, amelyeket a mai történészek ismét próbálnak megérteni. „A múltat hozzáférhetővé kell tenni, megérteni azt” – mondta el Kállay Dezső. Kiemelte, hogy az egyre szaporodó anyag, amit feltárnak, a kiadott kötetek egyre növekvő tudást jelentenek, amely nem csak a szakembereké, hanem bármely érdeklődő olvasóé.

Az eseményen Buzogány Dezső professzort 60. születésnapja alkalmából Adorjáni Zoltán teológiai tanár, a Református Szemle főszerkesztője, valamint Lukács Olga, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző karának dékánja köszöntötte egy, a tiszteletére összeállított, 18 tanulmányt tartalmazó tanulmánykötettel. A közönség a Protestáns Teológiai Intézet vegyeskarának szolgálatát hallhatta.

 

Fotó: Kiss Gábor

Szöveg: Berekméri Gabriella