Hálával lehet legjobban dicsérni Istent: megújult a székelykakasdi templom

Teljesen felújították Székelykakasd református templomát. A kívül-belül megújult hajlékért, Isten gondviseléséért, az eredményes munkáért és bőkezű támogatásokért vasárnap, július 31-én adott hálát a közösség.

Régi álma teljesült a külső-belső felújítással a székelykakasdi gyülekezetnek. 📸 Kiss Gábor

A székelykakasdi gyülekezet presbitériuma már rég megfogalmazta szándékát az 1860-ban épült hajlék felújítására, így a közösség az elmúlt években a sok imádkozás mellett szorgosan dolgozott, és gyarapította anyagi tőkéjét. Isten végül meghallgatta az imádságokat, és a székelykakasdi egyházközség is részesült a rendkívüli templomfelújítási projekt támogatásában. 2020-ban teljesen felújíthatták az épületet a magyar kormány Erdélyi Református Egyházkerület által nyújtott támogatásával. A gyülekezet 80 ezer lejt gyűjtött össze önerőből, amelyet kiegészítette a projektben elnyert 1.169.000 lejes támogatás.

Kenyérrel és sóval fogadták a parókia bejáratánál Kató Béla püspököt. 📸 Kiss Gábor

Elvégezték a templom alapjának aláásását, a drénezést, a falak külső és belső javítását, a tetőszerkezet tatarozását, ajtókat, ablakokat cseréltek. A templomba új bútorzat került, a korszerű és hasznos, új fűtésrendszernek köszönhetően pedig télen sem lesz gondja a gyülekezetnek. A villanyhálózat cseréje után új világítótestek kerültek az épületbe, az orgona pedig közel ötvenéves hallgatás után újra szól, emellett a templom körüli teret is rendbe tették.

Ötven év után újra a régi orgona hangja kíséri a gyülekezeti éneklést. 📸 Kiss Gábor

Az ünnepségen Kató Béla püspök a Zsolt 50,14.23 versek alapján hirdetett igét: „Hálaadásodat áldozd az Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat! Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását.” A templom arra való, hogy helyet biztosítson az örökkévaló Isten tiszteletére – mondta el a püspök, majd felhívta a figyelmet arra, hogy az áldozathozatalkor arra is oda kell figyelnie a híveknek, hogy milyen is az igazi istentisztelet. Ez eltorzulhat a gyülekezetekben, ha megfeledkeznek Isten szabadító létéről – már a Tízparancsolat, de az üres sír is a szabadításra emlékeztet. Az istentisztelet továbbá hálaadás, áldozathozatal, ahova nem kényszerből látogat az ember, nemcsak hallgatni megy, hanem megnyitja a lelkét – hangzott el. Kató Béla hozzátette: „Aki hálát ad, az józanul látja sorsát: hogy Istenben élünk, és egész életünk általa működik. Hálával lehet legjobban dicsérni Istent – ez az istentisztelet legmeggyőzőbb formája.”

Kató Béla püspök: “Istenben élünk, és egész életünk általa működik”. 📸 Kiss Gábor

Az igehirdetést követően Jakab István, a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye esperese köszöntötte az egybegyűlteket a 100. zsoltárral: „Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!” Az esperes háláját fejezte ki a székelykakasdi gyülekezet és Molnár Endre lelkipásztor munkájáért, és arra biztatta a jelenlevőket, töltsék meg továbbra is a felújított hajlékot, hiszen úgy lesz szép igazán a templom. Percze László konzul Magyarország alaptörvényét idézte: „Minden magyar felelős minden magyarért.” Ezt kiegészítette a gondolattal, hogy minden keresztyén felelős minden keresztyénért. A konzul szerint a közösség, amely épít vagy felújít, több nemzedékre előre gondolkodik – ilyen erős református, magyar közösség a székelykakasdi is. A továbbiakban Gidófalvi Lóránt tanácsos Kovács Edit, Maroskeresztúr község polgármesterének köszöntését adta át.

A gyülekezet kórusa népi zsoltárokkal szolgált az ünnepségen. 📸 Kiss Gábor

A holland Ede település testvérgyülekezete nevében Herman Gerritsen és Oene Sierksma köszöntötte a székelykakasdiakat. A kapcsolat harminc éve él a két gyülekezet között, és további fenntartásra törekszenek, például a települések fiataljainak találkozásával. A továbbiakban Sebestyén Lajos, a magyarországi Kakasd település díszpolgára, majd Botha Dániel székelykakasdi gondnok szólt a gyülekezethez. Molnár Endre lelkipásztor a felújítási folyamatot ismertette, majd a gyülekezet kórusa szolgált. Az alkalmon emellett helyi és kakasdi ifjak szavalatait hallhatták az egybegyűltek.