Hagyományőrző virágvasárnap Magyarvistán

Őrizve őseik hagyományait, cifra kalotaszegi viseletben vonult templomba tíz magyarvistai fiatal konfirmációi fogadalmat tenni virágvasárnap, március 25-én. Az ősi templomot teljesen megtöltötte a hagyományos ünneplőbe öltözött gyülekezet. A konfirmáció megszokott mozzanatai, a fogadalomtétel, a káté kérdéseinek kikérdezése, valamint az úrvacsora mellett, a magyarvistai szokásnak megfelelően, a délutáni istentiszteletre már felkerült a díszes párta a konfirmált lányok fejére.

Hagyományőrző virágvasárnap Magyarvistán

Az ünnepi istentiszteleten Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét a Mt 28,18–20 alapján. A püspök örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a falu összes konfirmációra alkalmas korú fiatalja jelentkezett a fogadalomtételre, hiszen városi környezetben egyre csökken a konrfirmandusok száma, sok esetben maguk a szülők mellőzik a konfirmációt és jelentőségét. Kató Béla szerint hatalmas felelősség hárul a mai világban a gyerekvállaló felnőttekre. Fontos önálló életre nevelniük a gyerekeket, de őszintén át kell adniuk, tanítaniuk az általuk és elődeik által követett értékrendet is. Rámutatott: a konfirmáció már a fiataloknak is felelősséget jelent, hiszen nem teljes mértékben a szülők döntenek róla. „Az emberi akarat hangsúlyozása mellett azonban fontos kiemelnünk, hogy valaki még a szülők előtt döntött az életünk felől. Isten mellettünk döntött azzal, hogy lejött közénk, és önmagát, saját fiát adta értünk, Jézus pedig maga döntötte el, hogy küldetését betölti” – hangzott el. A püspök hozzáfűzte: „Akármerre fordulhat, változhat ez a világ, de Ő már döntött a sorsunkról. A világ végezetét nem tudjuk felfogni, de óriási biztatás és ajándék, hogy Jézus velünk marad mindvégig.”

Hagyományőrző virágvasárnap Magyarvistán

Felházi Zoltán helyi lelkipásztor a Mt 5,13–16 alapján szólt az ifjakhoz és a gyülekezethez, kiemelve a rájuk háruló felelősségeket, hogy továbbra is őrizzék őseik hagyományait, Magyarvista évszázados szokásait. A konfirmáló fiatalokat a föld sójának, a falu ízesítőjének és a világ világosságnak nevezte, hiszen a fogadalmat tevő négy fiú és hat lány mellett Jézus is az úrasztala elé járult velük. Az idei virágvasárnapnak különösen nagy jelentősége volt a lelkészházaspár számára, hiszen lányuk is most tett konfirmációi fogadalmat. Az ágendát Felházi Klára tartotta.

Hagyományőrző virágvasárnap Magyarvistán

A magyarvistai gyülekezet nagy feladatok előtt áll, hiszen hamarosan megújul az A kategóriás, 13. századi műemlék templomuk, de javításra vár az 1868-beli parókia és gyülekezeti terem is, valamint épülőben van a vendégháznak és kultúrotthonnak is használható közösségi házuk, amelynek egy részét teljesen újjá kellett építeniük, az impozáns homlokzatot azonban sikerült megőrizniük.

 

Berekméri Gabriella