Gyülekezeti nappal zárult a Kálvin-hét

Gyülekezeti nappal zárult a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye rendezvénye Papolcon, az Egyházkerületben idén egyedi Kálvin-hét.

Gyülekezeti nappal zárult a Kálvin-hét

A barátosi, zágoni és papolci egyesített fúvószenekar toborzójával indult a nap, az esőfelhők is félrehúzódtak, kellemes hangulatot biztosítva a gyülekezetekből érkező, közel 1000 résztvevőnek.

Zászlófelvonás után Nt. Balogh Zoltán esperes köszöntötte az egybegyűlteket: „Mindenható Atyánk áldó keze biztosította a körülményeket” és tette lehetővé, hogy ez a mai nap valósággá váljon.

Gyülekezeti nappal zárult a Kálvin-hét

Főtiszteletű Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület Püspöke a Jel. 2,1-5 alapján hirdette Isten Igéjét, melyben kiemelten szólt a keresztyén gyülekezet megmaradásának feltételeiről, a gyülekezet fontosságáról. A mi egyházunk a gyülekezetekben él. Ott van egyház, ahol Jézus nevében együtt van Isten népe. Minden gyülekezet kettős harcot vív: a külső ellenség és a belső ( közöny, békétlenség, elkényelmesedés) ellen. Isten dicsér a kitartásért, hűségért, áldozatokért és fedd, ha „az első szeretetet elhagyjuk”, ha kialszik a lelkekben égő tűz, az isteni közösség utáni izzó vágyakozás. „Nagy kegyelem az, hogy itt vagyunk ezen a csodálatos helyen…mi nem pusztultunk ki. Ha nem felejtjük el Isten szeretetét, megmaradunk.”- hangzott.

Gyülekezeti nappal zárult a Kálvin-hét

Az istentisztelet Úrvacsoraosztással folytatódott, ágendás szolgálatot Váncza Lajos helybéli lelkipásztor végzett, majd Nt. Balogh Zoltán esperes megköszönte a támogatóknak és a gyülekezeteknek a segítséget, átadva a szót Kiss József zágoni polgármesternek. Az ünnepség bevezető része Nemzeti Imánk eléneklésével ért véget. 

Délutáni foglalkozások következtek. Izgalommal várt esemény a főzőverseny, melyet Kovács István, a Sepsiszentgyörgyi Vendéglátóipari Egységek Szövetségének elnöke, a Szabadtüzi Lovagrend Erdélyi Főkapitánya,a Fehér Asztal Lovagrend tagja értékelt; Focibajnokság, melyre lelkesen készültek a csapatok. A gyülekezetek kórusainak fellépésére a templomban került sor. A gyermekek se unatkoztak, a Bóbita Egyesület vidám játékokra csábította őket.

Gyülekezeti nappal zárult a Kálvin-hét

Népi játékokat is kipróbálhattak, métázás, minifoci bajnokság tette próbára a játékosságot és ügyességet. Volt környezetvédelmi stand, ahol Ráduly Attila képviselte a Zöld Nap Egyesületet, nőszövetségi stand, szakácsművészeti vetélkedő csalogatta a közönséget. A spanyol kultúrát is megismerhették, akik az ikafalvi sátorba benéztek, ahol Clara Bejerens Sanchez ismertette a keresztyén-mór küzdelmet, és a bátrak megkóstolhatták a tortilla de patata spanyol ételkülönlegességet is. 

A tartalmas, közösségformáló lélekerősítő rendezvényt zászlólevonás és a Székely Himnusz eléneklése zárta.