Gyülekezeti napot tartott öt nyárádmenti közösség

Hálaadó gyülekezeti ünnepséget tartottak a Küküllői Református Egyházmegyében: a Bedei Református Egyházközség hívására gyűltek össze a környező gyülekezetek tagjai november 16-án, szombaton a nyárádszentlászlói templomban és gyülekezeti otthonban. Bedéből, Szentháromságról, Szentlászlóról, Nyomátról és Szentgericéről közel százan érkeztek, hogy együtt örvendezzenek és dicsérjék Istent.

Gyülekezeti napot tartott öt nyárádmenti közösség

Az együttlétet az Isten iránti hála határozta meg: hála Isten gondviseléséért, kegyelméért, közösségeink megőrzéséért, templomainkért, az elmúlt esztendőben elvégzett munkáért. Mivel e négy kicsi gyülekezet (Bede, Szentháromság, Nyomát és Nyárádszentlászló) közösen szeretné folytatni az egyházi életet, fontosnak tartottuk egy ilyen közösségi, gyülekezeti nap megszervezését, amikor a szomszédos falvak lakói jobban megismerhetik egymást, beszélgethetnek a közös jövőről, azért imádkozhatnak.

Gyülekezeti napot tartott öt nyárádmenti közösség

Az együttlét elején Nagy Norbert-Levente lelkipásztor a 133. zsoltár szavaival köszöntötte az egybegyűlteket, majd az idén megalakult szentgericei Tüzes Szekér gyermekzenekar dicsőítette énekekkel az Urat. A Lk 16,19–31 alapján elhangzó áhítatot újabb éneklés követte, majd Enyedi Csaba Márton (kebelei és kebeleszentiváni lelkipásztor, a Marosvásárhelyi Református Kollégium tanára) tartott izgalmas előadást a reformáció témakörében.

Gyülekezeti napot tartott öt nyárádmenti közösség

A Tüzes Szekér zenekar újabb dicsőítése után közös ebéddel, kötetlen beszélgetéssel zártuk alkalmunkat, melynek végén Batizán Attila szentgericei lelkipásztor Isten áldását kérte a közösségek életére és tervezendő közös útjára.

Ebben a megmozdulásban e kis közösségek nagy és összefogó erejét tapasztalhattam meg, egy olyan közösségét, amelynek van Istenbe vetett bizalma, és ezért minden körülmény ellenére reménnyel tekinthet a jövő felé.

Gyülekezeti napot tartott öt nyárádmenti közösség

Köszönjük mindazok munkáját, akik hozzájárultak ennek az alkalomnak a megszervezéséhez, a Bethlen Gábor Alapkezelő anyagi támogatását, és hálásak vagyunk az Úrnak, aki mindezt lehetővé tette számunkra.

 

Nagy Norbert-Levente

Fotó: Batizán Attila