Gyülekezeti nap Rákosdon

Gyülekezeti napot tartottak a Hunyad megyei Rákosdon 2018. szeptember 2-án, amely elsősorban a gyülekezetnek és az innen elszármazottaknak szól, de a szomszédos gyülekezetek tagjai is részt vesznek. 

A Vajdahunyad szomszédságában lévő falu az írások szerint lassan hét évszázados múltra tekint vissza, műemlék temploma 1533-ban épült. A hagyományokhoz ragaszkodó közösségben a templomban is megvolt a családok ülésrendje, nemzetségek szerint. A gyülekezet lélekszáma rohamosan csökkent az utóbbi évtizedekben, míg az 1950-es években még 500 körül volt, ma már alig 190 egyháztagot számlál a közösség. A fogyatkozás ellenére az utóbbi három évtizedben is tevékeny közösség felújította templomát, parókiáját, a régi iskolából gyülekezeti ház lett, ravatalozót építettek, kerítéseket javítottak. 

Gyülekezeti nap Rákosdon

Szeptember első vasárnapján közel hatvanan ünnepeltek, az istentiszteleten Kun Árpád nyugalmazott lelkipásztor hirdette az igét. Prédikációjában a templom, mint szent hely fontosságát emelte ki, amelyre a gyülekezetnek vigyáznia kell. 

Kerekes József, a Nagyvárad Rogériusz-negyedi gyülekezet lelkipásztora, RORLÉSZ elnök az egyházépítésről tartott előadást, amelyben a gondnokok, presbiterek, gyülekezeti tagok munkáját hangsúlyozta. Előadásában hangsúlyos gondolat volt, hogy a lelkipásztor sem hagyhatja soha magára a gyülekezetet. A lelkipásztor szerint állandó kell legyen a gyülekezet rétegei között a kapcsolat, hiszen csak akkor van egy közösség életében haladás, ha harmóniában, együtt végzik a munkát. 

Gyülekezeti nap Rákosdon

Szabó László, a gyülekezet lelkipásztorának köszöntése után az ötven éve konfirmáltaknak kedveskedett a gyülekezet egy emléklappal. Vajdahunyad polgármestere, Dan Boboutanu köszöntőjében a gyülekezetet a város támogatásáról biztosította, majd Zsargó János esperes, vajdahunyadi lelkipásztor is köszöntötte a gyülekezetet. Az ünnepségen szolgált a helyi dalárda Szabó Lászlóné Zudor Éva vezetésével, valamint a fiatalok szavalatait is meghallgatta a gyülekezet. A gyülekezeti nap szeretetvendégséggel zárult a gyülekezeti házban.

 

Kun Árpád nyugalmazott lelkipásztor