Gyülekezeti házat avattak Szentmátéban

Új funkciót kapott a szentmátéi valamikori felekezeti iskola. A kommunizmusban elkobzott, majd sokáig kihasználatlanul álló épület gyülekezeti otthonként képes egyaránt közösségi alkalmak helyszínéül szolgálni, valamint vendégfogadásra is alkalmas. A szentmátéi református közösség hálaadó istentiszteletet tartott július 1-én, így köszönte meg Istennek, hogy saját erőből és támogatók segítségével sikerült az épületet a mai kor követelményeinek megfeleltetni. 

Gyülekezeti házat avattak Szentmátéban

A délután 1 órától tartott hálaadó istentiszteleten Bányai Csaba dési esperes végzett liturgiai szolgálatot, majd Kató Béla püspök hirdette az igét a Mt 6,13b alapján. A Miatyánk utolsó sorai mindenki számára ismerős, ez az imádság a mindennapjaink része, és arra figyelmeztet, hogy az ünnepben is a dicsekvés méltatlan hozzánk, egyedül Istené a dicsőség. Isten jelenlétében láthatóvá válik az ő dicsősége. Istent dicsőíteni az ember feladata, hiszen hozzá hasonló senki és semmi nincs a világban. Fontos, hogy imáinkat, életünk eseményeit le is zárjuk, Áment mondjunk az Isten dicsőségére elvégzett tevékenységeinket. 

Gyülekezeti házat avattak Szentmátéban

A püspök igehirdetésében az Ámen szót magyarázta, amelynek több jelentése van. Elsőként azt jelenti, hogy megbízhatónak bizonyult, és ha Isten mondja ki, azt jelenti, hogy mi magunk vagyunk megbízhatóak, Isten számíthat ránk, mert megálltunk hitünkben. Az Ámen ugyanakkor azt jelenti, hogy állhatatosnak lenni, és egy olyan világban, ahol folyamatosan minden változik körülöttünk, rendkívül nagy érték az állhatatosság. Továbbá azt is jelenti, hogy hittel rendelkezni, érvényesnek lenni, hiszen az Ámen visszatükröz valamit, amihez nem fér kétség. Ha ezt a szót mi is ki tudjuk mondani, és Isten is rámondja, akkor ezt a bizalmi viszonyt semmi nem tudja szétrombolni. Végezetül pedig az Ámen azt is jelenti, hogy Isten hű, megbízható és szavahihető. 

Gyülekezeti házat avattak Szentmátéban

Bányai Csaba dési esperes az I. Móz 28,18-19 verseivel köszöntötte a gyülekezetet. Beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a régi kövek életnek adnak helyet, erről tesznek bizonyságot az épülő óvodák, megújuló kollégiumok és templomok. Ezért kell nekünk is folyton tanúbizonyságot tennünk arról, hogy jó az Úr, aki megáld bennünket. 

Juhos János szentmátéi lelkipásztor köszöntőjében a valamikori felekezeti iskola történetét ismertette. Az épületet a gyülekezet 1936-ban építette, azonban rövid ideig tölthette csak be eredeti rendeltetését, hiszen a kommunista államhatalom államosította azt. A restitúció után a község vezetése bérelte az épületet 2004-2011 között, itt működött két óvodai csoport, majd néhány évig kihasználatlanul állt. Az épület felújítása és átalakítása 2015-ben kezdődött el, a gyülekezet anyagi lehetőségeitől függően haladtak az építkezéssel. Bár az eredetileg tervezett költségvetést a gyülekezet meghaladta, akadtak segítő társak, a svájci HEKS-en keresztül a waldi gyülekezet, a ceglédi gyülekezet is támogatta a gyülekezet terveit. A közösség ugyanakkor egy másik, vissza nem kapott ingatlanért kapott kártérítést is ebbe az épületbe fektette be, valamint közmunkával és saját anyagi forrásaival is kiegészítette a támogatást. A lelkipásztor két emlékplakettet adott át hálájuk jeléül, Silvia Hess és Bernard Sutter, a waldi gyülekezet képviselői, valamint dr. Thomas Lohner vették át az ajándékot. 

Gyülekezeti házat avattak Szentmátéban

Az ajándék átadása után a szentmátéi gyülekezet is megköszönte egy jelképes ajándékkal a lelkipásztoruk tevékenységét.

A Cegléd-Felszegi testvérgyülekezet lelkipásztora, Berecki Örs lelkipásztor és a gyülekezet gondnoka köszöntötték a szentmátéi közösséget, ajándékba egy magyarázó jegyzetekkel ellátott Bibliát adtak. Köszöntőt mondott továbbá A Beszerce-Naszód megyei RMDSZ elnöke, Décsei Attila, Encian Vasile, a község polgármestere, valamint Kocsis Ödön, a gyülekezet gondnoka. 

A hálaadó istentisztelet után az ünneplők átvonultak a templom szomszédságában található épülethez, ahol először leleplezték az emléktáblát, majd pedig Kató Béla püspök megáldotta a házat és annak használóit. 

 

Kiss Gábor