Gyöngyszem a város szélén

Apró, csillogó gyöngyszemként áll Szászrégen szélén a radnótfájai gyülekezet temploma, amely hosszas felújítási munkálatok után világít a sötétben, jelezve, hogy ez az a hely, ahol meg lehet pihenni, el lehet csendesedni. A kicsi templom azonban nem csak kívül fényes, belül is csillog, elsősorban az oda járó emberek miatt, másodsorban a gyönyörűen helyreállított templombelső miatt. Ebből a csillogásból mutatott meg a gyülekezet egy kicsit október 20-án délben, amikor hálaadó istentiszteleten egyszerre emlékeztek a múltra, mutatták meg a jelenüket és terveiket, jövőjüket.

Gyöngyszem a város szélén

Az átutazók számára Radnótfája csupán Szászrégen egyik részének tűnhet. A Marosvásárhely felől érkezők talán észre sem veszik a települést, amely időközben teljesen összenőtt a közeli várossal, csupán a Maros választja el attól. Pedig a főúttól alig néhány száz méterre fekvő településnek valódi ékszerei vannak, az egyik ilyen a felújított református temploma, amely a templom felújításáért tartott hálaadó istentiszteleten zsúfolásig megtelt. Többszörösen is hálát adott ezen a napon a gyülekezet, elsőként azért a kislányért, akit Kató Béla püspök az istentisztelet elején megkeresztelt. Másodsorban pedig magáért a templomért is, amely jólelkű támogatóknak köszönhetően újból valódi otthona lehet a közösségnek.

Gyöngyszem a város szélén

Kató Béla püspök az 1 Kor. 1,2-6 alapján elmondott igehirdetésében arról beszélt, hogy Isten előtt nincsenek különb gyülekezetek, ezért hálát kell adnunk a gyülekezet életéért, hitéért. A hálaadás emberileg is fontos. Aki hálát ad, az nem önmaga körül forgolódik, nem temetkezik bele saját gondolataiba, hanem imádságban megnyílik Isten előtt. Aki Isten előtt megnyílik, az benne meg is gazdagszik. Az igében a hálaadás legfontosabb szabályát tanuljuk meg. Hálát adunk nem csak akkor, amikor valami jól megy, hálát kell adnunk akkor is, amikor rossz dolgok történnek velünk. Aki ismeri Istent, annak a hálaadás nem a körülményektől függ, hanem mindenre, ami vele történik, Isten ajándékaként tekint. A hálaadásnak gyógyító ereje van, hiszen, ha nem magunkra tekintünk, hanem Istenre, akkor képesek vagyunk a környezetünkre is odafigyelni.

Gyöngyszem a város szélén

Veress Róbert görgényi esperes köszöntője után Márk Endre alpolgármester és Grezsa István miniszteri biztos leplezték le a templom felújításnak emléket állító táblának. Székely György lelkipásztor arra hívta fel a figyelmet, hogy az Istentől kapott drága kincseket meg kell őrizni. A külső építés mellett épült a gyülekezet maga is. 

Grezsa István miniszteri biztos köszöntőjében arról beszélt, hogy nem mondhatunk le a belső építkezésről, kőről kőre kell építenünk azokat az intézményeket, amelyekben meg tud maradni a 21. századi magyarság. Köszöntőt mondott Dézsi Zoltán egyházkerületi főgondnok, Márk Endre, Szászrégen alpolgármestere, Soós Zoltán csíkszeredai konzul, Tudor Veronka, az RMDSZ szenátusi irodájának vezetője, Csép Andrea és Vass Levente parlamenti képviselők.

Gyöngyszem a város szélén

Bözödi Sándor főgondnok a templom megújulásának történetét ismertette. Felelevenítette az imaház építésének történetét, majd részletesen beszámolt azokról a munkálatokról, amelyeket az utóbbi időben elvégeztek. Magyarország kormánya, az Erdélyi Református Egyházkerületen keresztül 524 983 lejjel segítette a munkálatokat. Ebből az összegből javították meg a toronydíszt, szereltek villámhárítót és toronyórát a templomra, villamosították a harangot, szereltek hangosító- és hőszivattyús fűtési rendszert, burkolták a padlót és a lábazatot vistai kővel. Ugyanakkor megújult a belső és külső villanyszerelés, a templom bútorzata és a kegytárgyakat is kijavították. Ugyanebből az alapból újult meg a gyülekezet orgonája is.

Gyöngyszem a város szélén 

Az ünnepi istentiszteleten megszólalt a felújított orgona, szolgáltak a gyülekezet gyermekei, valamint az ifjúsági zenekar. A hálaadó istentisztelet után Grezsa Ferenc emlékezett meg az 56-os áldozatokról a templom kertjében, majd egy fát ültettek a templom mellé. 

Gyöngyszem a város szélén

Kiss Gábor