Gyermekeink által tart meg minket Isten

Új református bölcsődét vehet használatba a dévai magyar közösség. A két csoport, azaz 30-40 gyermek befogadására alkalmas intézményt pénteken, március 23-án nyitották meg ünnepélyes keretek között. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében Erdély-szerte 27 bölcsőde és óvoda épül, ennek egyike a dévai bölcsőde, amely a szórványban élő magyar közösség megmaradását segítené elő.

Gyermekeink által tart meg minket Isten

Az ünnepi alkalmat Zsargó János, a Hunyadi Református Egyházmegye esperese nyitotta meg a Mk 10,14 igével. Köszöntőjében rámutatott az elszomorító tényekre: közösségeink egyre inkább öregszenek, a családokban egyre kisebb a gyerekvállalási kedv, problémát jelentenek az anyagiak, az időhiány, az egymástól való eltávolodás, a válságos helyzetekre azonban van megoldás: Jézus Krisztus. Az esperes leszögezte: a gyermekeket minél korábban Jézushoz kell engedni – ezért felelőssége a szülőknek és a közösségnek már a bölcsődétől gondoskodni a hitbeli neveltetésről. A kicsik meg kell hogy lássák Jézus lelkületének jellemvonásait, az ő szeretetét, megbocsátását, segítőkészségét. „Ez a folyamat erősödik meg ma itt, a szórványban, Déván” – jelentette ki Zsargó János.

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke elmondta, az intézmény megnyitásának különös jelentősége van a szórványban, hiszen minden egyes gyermek fontos az egyház és a közösség számára, ők jelentik a megmaradást. Az Ézs 9,5 igére reflektálva rámutatott: a bibliai korban az akkori világ reménységét egy gyermek születése jelentette. Benne bíztak és hittek, tőle várták a változást. „Nekünk sem lehet reménységünk életünkben, csak akkor, ha gyerekeink születnek, és belőlük olyan ember válhat, aki megfordítja sorsunkat, életünket. Európának, kultúránknak, keresztyénségünknek csak úgy van esélye megmaradni, ha gyermek születik, és ezek a gyermekek át tudják venni keresztyén értékeinket, örökségünket. Isten is általuk akar minket megtartani, az ő oltalmába helyezzük gyermekeinket” – hangsúlyozta a püspök.

Gyermekeink által tart meg minket Isten

„Dél-Erdélyben van mit építeni. Az elmúlt száz év után éppen csak megmaradtunk, de megmaradtunk, és elkezdtünk építkezni felelősséggel. Ezért ott kezdtük, ahol a jövő: a gyermekeknél” – jelentette ki Szabolcs Attila magyar országgyűlési képviselő, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnöke. Elmondta, a magyar kormány óvodafejlesztési programjának keretében 76 új óvoda és bölcsőde épül a Kárpát-medencében, a külhoni intézmények pedig módszertani és fejlesztési csomagokat is kapnak, amelyek hozzájárulnak a minőségi oktatáshoz, a magyar kultúrához kapcsolódó ismeretek és kötődés elsajátításához.

Ovidiu Mois, Déva alpolgármestere köszönetet mondott a Dévai Református Egyházközséggel folytatott hatékony együttműködésért, majd hangsúlyozta a kétnyelvű neveltetés előnyeit a gyerekek fejlődésében, az uniós követelményeknek megfelelő intézményi körülmények és a minőségi oktatás, valamint a gyerekek biztonságos környezetben való neveltetésének, fejlődésének fontosságát.

Gyermekeink által tart meg minket Isten

Széll Lőrinc, az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének ügyvezető elnöke, a Hunyad Megyei Képviselők Tanácsának elnöke szerint a jövőről való gondoskodás kiemelt feladata a dévai magyaroknak. A bölcsőde átadását mérföldkőnek nevezte, a 13 évvel ezelőtt indított Téglás Gábor Elméleti Líceum alapításához hasonlítva azt. Elmondta, a magyar családok támogatása a bölcsődék és óvodák építését és fenntartását is magában foglalja, hiszen a megmaradásért folytatott küzdelemben minden gyerek számít.

Gyermekeink által tart meg minket Isten

Rátoni Csaba dévai református lelkipásztor a Jer 29,11 igeverssel köszöntötte az ünneplőket. Kiemelte, Isten reményt és jövőt ad mindazoknak, akikkel terve van. „Isten azt akarja, hogy ne magunkra, az emberekre nézzünk, hanem a múlt siratása helyett emeljük rá tekintetünket, és fénylő pont legyünk. A bölcsőde alapításával a jövőre, a reményre mondtunk igent” – szögezte le a lelkipásztor, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták az intézmény létrejöttét: a magyar kormánynak, az Erdélyi Református Egyházkerületnek, a Dévai Polgármesteri Hivatalnak, a Téglás Gábor Elméleti Líceum vezetőinek, tanárainak, az RMDSZ tanácsosainak, valamint a helyi gyülekezetnek.

 

Berekméri Gabriella

Fotó: Kiss Gábor