Gyerek evangélizációs napok Ikafalván – Galéria

Gyerek evangélizációs napok Ikafalván - GalériaSzeptember 9-10 között Ikafalván első alkalommal került sor Gyerek Evangelizációs Napokra. A két nap alatt a gyerekek a talentumok és a gonosz szolga történetével dolgoztak. A történet ismertetése is játékos formában történt. A kiosztott halleluja lapokra több a történetben szereplő kulcs szó volt felírva. A történetet hallgatva az elhangzott szavakat kellett kihúzni a listáról. Az volt a játék lényege, hogy amikor az összes szót hallották hangosan kellett mondják, hogy halleluja. A történet vége felé, annak tanulságát hallva, mindenki egyszerre kiáltott fel, hogy halleluja. Ezt követően kiscsoportokat formálva a mai korba áthozva kellett egy kis előadásban megjelenítsék a történetet. A rögtönzött színdarab után a filmkészítés következett, amikor minden résztvevő egy filmkockát elkészítve hozzájárult a történet megfilmesítéséhez. Az imateremben elfogyasztott ebéd után Bardócz Tímea tiszteletes asszony által előkészített rejtvényeket kellett megoldani. Délután a játékoké volt a főszerep, csoportdinamikai és egyéb memória ébresztgető játékokat játszottak. Minden napot énektanulással kezdtek és azok ismétlésével zárták. Az első evangelizációs napokat a Zengjünk dalt az Úrnak című énekkel kezdték és zárták abban a hitben, hogy nemcsak énekszóval, hanem az életünkkel is dicsérjük őt. Az evangelizációs napok a találkozás alkalma volt az Ikafalviak számára, Istennel és egymással.