Gyászjelentő – Veress Károly Zsigmond

„Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, oh, Isten, mindörökké!”

(Zsolt 73,26)

 

Mélyen megrendülve, fájdalmas szívvel és lélekkel, de Isten bölcs rendelését elfogadva, benne megnyugodva tudatjuk, hogy

VERESS KÁROLY ZSIGMOND

református lelkipásztor,

a drága jó férj, ki egyben pótolhatatlan édesapa volt, unokáinak „apója”, ki övéit annyi féltéssel, szeretettel vette körül,

2020. június 5-én – kimondhatatlan szenvedés után – családja körében, életének 74. esztendejében, 50 évi boldog házasság után visszaadta lelkét Teremtő Urának.

Testvér és rokonszerető lélek volt, a vérségi szálakon túl szeretete, segítőkészsége a gyülekezetek tagjaira áradt.  Élete fáradhatatlan és önzetlen szolgálat volt a nagymedvési, balázstelkei, havadtői, dicsőszentmártoni református gyülekezetekben, valamint gazdasági tanácsosként az Erdélyi Református Egyházkerületben.

Benne az irántunk gondoskodó szeretet mélységét ismertük meg, mely elkísér egész földi életünkben.

Megköszönjük Istennek szolgálatát.

Földi porsátorát 2020. június 8-án 14.00 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi református temető ravatalozójából.

Emlékét hálás szeretettel őrizzük.
Gyászoló szerettei.