Gyászjelentő – Tonk Mária

„Ezért emlékezz meg rólam, Istenem, és ne töröld ki könyvedből hűséges tetteimet, amelyeket Istenem házáért és az ottani teendőkért vittem véghez!” (Neh 13,14)

 

Életének 80., özvegységének 11. évében, méltósággal viselt, hosszú szenvedés után, 2021. december 27-én visszaadta lelkét Teremtőjének

Tonk Istvánné született Tóth Mária

magyartanár, az Apáczai Csere János Elméleti Líceum volt aligazgatója, a Református Pedagógiai Intézet volt igazgatója, a Református Család folyóirat volt főszerkesztője.

Igaz ember, igényes magyartanár, elkötelezett nevelő volt, aki Körösfőn és Kolozsváron, gimnáziumban, líceumban és   főiskolán egyaránt emelkedett lélekkel követte hivatását. Egész életét a minőségi magyar oktatás, az anyanyelv ápolása, a népi és a református szellemi értékek őrzése, a közösségépítés szolgálatába állította.

Hamvait január 8-án helyezték el a Házsongárdi temetőben.