Gyászjelentő – Komáromi István

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam." 2Tim 4,7
Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
Komáromi István 
nyugalmazott lelkipásztor
életének 68. évében, türelemmel viselt betegség után
hazatért Teremtőjéhez.
Küküllőalmás, Balázstelke, Pócstelke, Bázna, Nagyernye gyülekezeteiben szolgált.
Szerettünk földi porsátorát a koronkai temetőben helyezzük örök nyugalomra.
A temetési szertartás 2020. december 23-án, szerdán 13.00 órakor lesz
a koronkai ravatalozóban.
A gyászoló család

Részvétnyilvánítás: a temetés napján, dec. 23-án 12.00 órától a koronkai ravatalozónál.

Koszorúmegváltás: Komáromi István családja nevében arra kérjük a temetésre érkezőket, hogy koszorú helyett az erre szánt összeget a koronkai ravatalozóban található perselybe tegyék, vagy adományozzák jótékonysági célra.

A gyászjelentő letölthető innen: gyászjelentő – Komáromi István