Gyászjelentő – Jánossy László

Életének 85. esztendejében, 2024. július 9-én elhunyt Jánossy László nyugalmazott lelkipásztor. Lelkipásztorként a magyarbényei és balázsfalvi gyülekezetben szolgált, valamint esperese volt a Nagyenyedi Református Egyházmegyének. 

Temetésére 2024. július 11-én, csütörtökön 13 órától kerül sor a balázsfalvi református templomból, majd a helyi református temetőkertben helyezik örök nyugalomra. A személyes részvétnyilvánítás szerdán 17 órától, és a temetést megelőző két órában történik.