Gyászjelentő – id. Szatmári Elemér

Megrendülve, de Isten Lelke által vigasztalást nyerve tudatjuk, hogy

Szatmári Elemér nyugalmazott lelkipásztor,

aki Somlyóújlakon, Mezőbajon és Köröstárkányban szolgált,

88. életévét betöltve, türelemmel viselt betegsége után,

március 13-án délben visszatért a Mennyei Atyához.

Imádsággal és énekkel ajánlotta lelkét a végső órán annak, aki szolgájául rendelte őt erre a földi életre.

A temetési szertartás hétfőn, március 15-én 14 órakor lesz Marosvásárhelyen, a református temetőben.

Áldott emlékét őrizzük.