Gyászjelentő – Bódi Sándor

Életének 83. évében, 2024. május 9-én elhunyt Bódi Sándor, az Erdélyi Református Egyházkerület nyugalmazott főkönyvelője.

Élete során az egyházat minden szinten szolgálta. 2001-2012 között az Erdélyi református Egyházkerület főkönyvelője volt. Nyugdíjba vonulása után egy cikluson át, 2012-2018 között tagja az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának.

2000-2012 között két cikluson át volt a Kolozsvár-Külső Református Egyházmegye gondnoka, majd az adminisztratív átszervezés következtében egyesült Kolozsvári Református Egyházmegye főgondnoka 2012-2018 között. 2009-2019 között ugyanakkor a Kolozsmonostori Református Egyházközség gondnoka volt, amely egyházközségben alapítása óta presbiterként is szolgált.

Temetésére 2024. május 13-án kerül sor a kolozsvári Házsongárdi temetőben 13 órától.