Gyászjelentő – Bíró István

Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. II Tim. 2,15

Április 10-re virradólag, életének 40. évében tragikus körülmények között elhunyt Bíró István, a Madéfalvi Református Missziói Egyházközség lelkipásztora.

Bíró István Marosvásárhelyen született 1983. december 22-én. A Protestáns Teológiai Intézet elvégzése után gyakornok lelkipásztorként szolgált a marosvásárhelyi Kövesdombi Református Egyházközségben, majd 2014-től a Csíkszeredai Református Egyházközség beosztott lelkipásztora volt. 2016 óta a Madéfalvi Református Missziói Egyházközség lelkipásztora.

2015. július 8-án, a Székelyudvarhelyen tartott egyházkerületi közgyűlésen szentelték lelkipásztorrá. A Protestáns Teológiai Intézet elvégzése előtt a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Karon végzett valláspedagógia szakon.

Bíró Istvántól április 12-én 12 órától vesznek búcsút a csíkszeredai református templomban.

Virrasztására április 12-én 18 órától kerül sor a marosvásárhelyi református temető ravatalozójában. Temetési szertartására április 13-án 14 órától kerül sor a marosvásárhelyi református temető ravatalozójából.