Gyászjelentő – Béres András

„Monda néki az ő ura: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.” Mt.25,23

Mély megrendüléssel tudatjuk azokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy

 

BÉRES ANDRÁS

református lelkipásztor, kertészmérnök, a szerető férj és édesapa, szolgatárs és jó barát, a Görgényi Református Egyházmegye aljegyzője,

életének 55., boldog házasságának 21. esztendejében, 1 év bukaresti és 23 év fickói szolgálat után,

2020. október 3-án hajnalban hirtelen visszaadta lelkét Teremtőjének.

Földi porsátorát 2020. október 7-én, 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a magyarói temetőben.

 

A dicsőséges feltámadás hitével és a viszontlátás reménységével búcsúzunk tőle.

 

Emléke legyen áldott!

A gyászoló család és az egyházmegye lelkészi közössége.