Gyászjelentő – Benczédi Albert

Február 26-án, életének 94. évében, rövid betegség után elhunyt Benczédi Albert nyugalmazott református lelkipásztor.

Virrasztására február 27-én, 17 órától a vásárhelyi református temető ravatalozójában kerül sor. A temetési szertartásra február 28-án 12 órától kerül sor a vásárhelyi református temető ravatalozójában, majd 14 órakor a bonyhai temetőbe helyezik örök nyugalomba.