Gyászjelentő – Antal István

“Én most már elmegyek azon az úton, amelyen minden földi ember elmegy. Ismerjétek el teljes szívetekkel és teljes lelketekkel, hogy nem veszett el egyetlen szó sem azokból az ígéretekből, amelyeket megígért nektek Istenetek, az ÚR. Mind beteljesedett rajtatok, nem veszett el abból egy szó sem. “

Józsué 23,14

 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, testvér, após, nagytata, sógor, rokon, jó szomszéd, a miklósfalvi születésű

Antal István,

a bardóczi egyházközség nyugalmazott lelkipásztora, életének 93., özvegységének 17. évében, rövid szenvedés után eltávozott közülünk. Temetése 2020. április 25.-én 13:00 órától lesz a baróti református temető ravatalozójából. Kérjük a gyászunkban osztozókat, hogy otthon mondjanak hálaimát drága halottunk földi életéért, szolgálatáért. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

 

Szerető családja.

 

A jelenlegi helyzetre való tekintettel részvétnyilvánítást pénteken 17:00 és 19:00 óra között fogadunk a 0724003010 telefonszámon. Megértésüket és együttérzésüket köszönjük.