Gyászjelentés – Rácz Gyula nyugalmazott lelkipásztor

 Ime az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem
                            kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek.
                                                                                                       Ézsaiás 42,1
 
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy Isten alázatos szívű szolgája
 
Rácz  Gyula
             Mezőkölpény és Szabéd egykori református lelkipásztora,
 
a hűséges férj, szerető édesapa, unokáit féltőn szerető nagytata, vejét gyermekeként szerető és tisztelő jó após, testvér, rokon és barát, hosszas, de Teremtőjébe vetett hittel, reménységgel és méltósággal viselt betegség után életének 76., házasságának 53. évében 2013. október 5-én elhunyt.
 
Drága szép emlékét, jóságát örökre megőrizzük.                
A gyászoló család
 
Temetése Kolozsváron, a Házsongárdi temető nagykápolnájából lesz. Az időpontról a későbbiekben tájékoztatunk.
Vasárnap este fél 8-kor Csittszentivánon a gyülekezeti házban gyász-áhítatot tartunk.